stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=29287
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2020 Stadsomroep.com

Brugge loopt een massa subsidies mis

Economie
Brugge, woensdag 11/11/2009. Gemeenteraadslid Pascal Ennaert (sp.a) vindt het doodzonde dat Brugge projectfinanciering misloopt voor ruimtelijke dossiers. De West-Vlaamse Intercommunale (WVI) heeft voor de ondersteuning van de regionale werking een enveloppe met middelen voorzien van 600.000 euro voor de regio Brugge-Oostende en Brugge valt op omdat ze daar als enige gemeente in de regio geen gebruik van maakt. "Een gemiste kans, zegt Ennaert, "want in Brugge stellen zich tal van ruimtelijke uitdagingen: een nieuwe beurshal, een nieuw stadion voor Club Brugge, het vrijwaren van de havendorpen, de herbestemming van religieuze gebouwen in de binnenstad, … Vreemd dat het stadsbestuur niet inschrijft op projectoproepen die daaraan inhoudelijke ondersteuning willen bieden.'
Op 12 januari 2009 werden de verschillende schepencolleges uit de regio gevraagd project voorstellen in te dienen voor 11 februari 2009. De opdrachten werden gegund op 24 juni 2009. Er werden uiteindelijk 11 dossiers uit 11 gemeenten weerhouden. Brugge had echter geen enkel dossier bij de WVI ingediend.

'Nochtans zijn de projectthema's thema's die haarfijn aansluiten bij verschillende problematieken en uitdagingen waarmee het Stadsbestuur wordt geconfronteerd. Ik denk onder meer aan de ruimtelijke gevolgen van de inplanting van een nieuwe beurshal of de mogelijke herbestemming van het huidige Olympiazwembad, een strategisch herbestemmingsplan rond religieuze en andere gebouwen in de binnenstad, het centraliseren van de gemeentelijke administratie, het leefbaar houden van de havendorpen, … Op de gemeenteraad van 1 september kwam ik nog tussen over de herbestemming van het klooster van de Redemptoristinnen (foto), waar schepen Mercedes Van Volcem (Open VLD) bevoegd voor ruimtelijke ordening me weten dat ze reeds opdracht heeft gegeven tot dergelijke onderzoek en hiervoor reeds een studiebureau werd ingehuurd. Een gemiste kans want zonder subsidie en dit is maar één voorbeeld.'

(FN-Meegedeeld-PE)

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2020 Stadsomroep.com