stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=28963
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Bosbeheerwerken in het Galgenbos en Coppietersbos


Brugge, maandag 5/10/2009. In de komende maanden worden er bosbeheerwerken uitgevoerd in de stadsbossen Coppietersbos en Galgenbos te Sint-Andries. Deze gebeuren overeenkomstig het beheerplan dat recent voor deze bossen werd opgemaakt.

Coppietersbos

In het Coppietersbos zullen een aantal oude beuken, die een gevaar kunnen vormen voor de bosbezoeker, geveld of "ontkruind" worden. Het hout van deze volumineuze bomen blijft in het bos. Dood hout brengt immers leven in het bos en in dit speelbos zorgt dik kroonhout of dikke stammen voor een avontuurlijk element. Van de stammen die rechtop behouden blijven is er vermoedelijk één in gebruik als zomerverblijfplaats door vleermuizen.

Langs de Doornstraat en Diksmuidse Heirweg wordt een dunning uitgevoerd. Het gaat om bomen die sterk over de straat hellen, alsook een partij hakhout van tamme kastanje. De gekapte bosrand zal waar nodig ingeplant worden met autochtone struiksoorten. Het hakhout zal na afzetting vanzelf opnieuw uitlopen. Het hout van deze bomen wordt op stam verkocht. Dit gebeurt op een openbare verkoping, samen met loten uit andere openbare bossen in de streek. Deze verkoping wordt georganiseerd door het Agentschap voor Natuur en Bos en heeft plaats op 14 oktober aanstaande, om 14.00 uur in het sportcentrum van Koekelare. Geïnteresseerden kunnen ook schriftelijk een bod doen. De catalogus van het aangeboden hout kan opgevraagd worden bij het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), Zandstraat 255 bus 3 in Brugge (Sint-Andries) op nummer 050 45 41 76. De loten van het Coppietersbos zijn er opgenomen als lot cop-151 (41m²) en lot cop-152 (31m²).

Galgenbos

In het Galgenbos worden een aantal bomen in de rand gekapt plus enkele meer centraal in dit bosje. Deze kapping wordt door de Groendienst van de Stad Brugge uitgevoerd. Dit amper 0,5 ha grote bosje heeft een waardevolle archeologische voorgeschiedenis. Ooit was het de plaats waarnaar lepralijders verbannen werden en in de Spaanse tijd was het een verdedigingsfort. Nu staan er ruim 300 jaar oude hakhoutstoven van haagbeuk. Een infobord geeft sinds kort de merkwaardige geschiedenis van dit bosje weer. Dit bosje vergt een erg zorgzame benadering, waarbij het onder meer van belang is om de oude reliëfstructuur te sparen van verdere erosie. Er wordt dan ook op aangedrongen dit bosje niet te gebruiken als speelbos of als crossterrein. Het eeuwenoude haagbeuken-hakhout van het Galgenbosje wordt tegenwoordig gebruikt als bron van autochtoon zaadgoed. ANB verzamelt er geregeld zaden om streekeigen plantgoed uit op te kweken. Tijdens de Week van het Bos is de kwekerij van het Agentschap voor Natuur en Bos te bezoeken op maandag 12 oktober en donderdag 15 oktober onder leiding van een boswachter (Galgestraat 2 in Koekelare, van 14.00 tot 15.30 uur).

De omwonenden van beide bosjes, Galgenbos én Coppietersbos, worden bij deze ook opgeroepen om geen groenafval of ander afval in de bosranden te dumpen. Dit vervuilt niet alleen het zicht, maar verzuurt ook de bosbodem en brengt zo de kwaliteit van de bomen in het gedrang.

Info
Stad Brugge – Groendienst, t 050 32 90 20
Agentschap voor Natuur en Bos – Regiobeheerder, t 050/454176
Boswachter, t 0474 89 73 67

(FN-Meegedeeld-Brugge)
Meer op www.weekvanhetbos.be

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com