stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=28301
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Doorbraak in het Lappersfortbosdossier?

Nieuws
Brugge, zaterdag 1/8/2009. Het ziet er naar uit dat er een ware doorbraak in de maak is op het Lappersfortbos, het bekendste zonevreemde bos in Vlaanderen, waar de bulldozers om het omver te halen letterlijk al besteld waren, te redden. Het feit dat zonevreemde bossen in het nieuwe Vlaamse regeerakkoord zijn geraakt hebben klaarblijkelijk zowel Fabricom als de bezetters rond de tafel gekregen. Maandag zullen advocaten van beiden gezamenlijk een nog onbekend akkoord publiek maken, dat naar wij vernemen de definitieve redding van het bos mogelijk moet maken.

Regeerakkoord

Basis voor het akkoord tussen de bezetters en de dochter van de Franse multinational Suez is het nieuwe Vlaamse regeerakkoord. Daarin staat dat de Vlaamse regering zal 'zorgen voor meer toegankelijke stadsrandbossen en stimuleren kwalitatief hoogstaande
groene ruimte in de stad, speelbossen en natuur- en bosgebieden, waarbij er steeds aandacht is
voor toegankelijkheid. We activeren het boscompensatiefonds ter ondersteuning daarvan. We maken ook werk van het in kaart brengen van de zonevreemde bebossing en herbestemmen de
bossen waar dat nuttig en mogelijk is.
' In het verleden was de Vlaamse politiek ten aanzien zonevreemde bossen veel minder duidelijker wellicht hopen zowel Fabricom als de bezetters dat er een alternatief en wellicht zelf meer geschikt terrein kan worden gevonden voor de bouw van een paar kantoren en loodsen voor Fabricom.

Ommezwaai

Voor Fabricom is de koerswijziging een belangrijke ommezwaai. Ruim een jaar geleden ontkende de voormalige CEO van Fabricom Philippe Casier nog ronduit de bereidhed tot het sparen van het Lappersfortbos en enkele weken geleden werd bekend dat Fabricom een koper had voor de loodsen en kantoren, zodat de werken zouden starten. Vandaag lijkt het spelbord er volledig anders bij te liggen.

Stadbestuur buitenspel?

Al even opvallend is de vaststelling dat het Brugse stadsbestuur zichzelf klaarblijkelijk volledig buitenspel heeft gezet in de besluitvorming rond de toekomst van het bos. Het akkoord tussen meester Sergeant, de advocaat van de bosbeweging, en meester Vancaenegem, de advocaat van GDF SUEZ Energy Services International, dat maandag publiek zal worden gemaakt, kwam naar verluidt tot stand zonder stedelijke inmenging en rekent op een Vlaamse oplossing, geen Brugse.

(FN-Eigen Berichtgeving)

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com