stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=28047
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2020 Stadsomroep.com

Vrijwilligers gezocht voor nieuw behoeftenonderzoek senioren


Brugge, maandag 15/6/2009. De Stad Brugge gaat binnenkort van start met het organiseren van een tweede behoefteonderzoek bij senioren. Dat onderzoek is een initiatief van het West-Vlaams Overleg Adviesraad van Senioren (WOAS) en de wetenschappelijke leiding van het onderzoek ligt bij Prof. Dr. D. Verté (VUB). Brugge deed 5 jaar geleden al een dergelijk onderzoek en nu wil men weer 800 ouderen bevragen, om nieuwe evoluties te kunnen volgen. Er komen steeds meer ouderen in Brugge en in 5 jaar tijd is veel veranderd in hun leefwereld.

Beleid maken

De doelstelling van het onderzoek is de behoeften van de senioren duidelijk in kaart brengen, als basis om het toekomstig ouderenbeleid vast te leggen in een nieuw seniorenbeleidsplan.

Steekproef

Momenteel wordt bij de dienst Bevolking een steekproef opgesteld die representatief is voor de volledige seniorenbevolking. De steekproef bevat 800 senioren die willekeurig gekozen werden uit het bevolkingsregister om de enquête in te vullen. De organisatie van het project binnen de Stad Brugge is in handen van de dienst Maatschappelijke Begeleiding.

Vrijwilligers

Om de enquêtes tot bij de 800 respondenten te brengen wordt een beroep gedaan op een 80-tal vrijwilligers. Deze enquêteurs krijgen van de Stad een legitimatiebewijs, zijn verzekerd en krijgen per persoon gemiddeld een tiental enquêtes mee, die ze moeten bezorgen aan de respondenten die hen worden toegewezen. Het zijn toegewijde, nauwgezette en geëngageerde 55-plussers die zich kunnen inleven in de situatie van de groep die bevraagd wordt. Daarnaast leggen ze de nodige discretie voor de dag en zijn ze bereid om een korte opleiding te volgen.

Meewerken

Er zijn nu al een 60-tal mensen gevonden, die wensen mee te werken als enquêteur aan dit belangrijke onderzoek. Er worden er nog een 20-tal gezocht. Kandidaten kunnen contact opnemen met Karolien Van de Walle van de dienst Maatschappelijke Begeleiding in het Sociaal Huis, Kartuizerinnenstraat 6, 8000 Brugge, 050 32 77 94 of via e-mail: karolien.van.de.walle@brugge.be.

(FN-Op Locatie)

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2020 Stadsomroep.com