stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=27963
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2020 Stadsomroep.com

Nieuwe scheepsdalebrug in één jaar af

Economie
Brugge, dinsdag 2/6/2009. De werken voor de aanleg van een nieuwe Scheepsdalebrug in Brugge gaan in september van start en zullen maar een jaar in beslag nemen in plaats van de voorziene 15 maanden. Dat heeft Vlaams minister Hilde Crevits deze middag bekend gemaakt. De brug zal tegen september 2010 al volledig af zijn. Met de werken, waarbij meteen ook de Scheepsdalelaan zal worden heraangelegd, komt een einde aan dagelijkse verkeersmiserie rond de huidige brug, die dateert uit de 20-er jaren van de vorige eeuw. Meteen wordt ook één van de zwarte punten in de Vlaamse verkeersongevallenkaart voorgoed opgelost.

Hypermodern

De nieuwe brug zal een groot contrast zijn met de bestaande: Scheepsdale was één van de laatste vierendeelbruggen van ons land, die ruim 100 jaar oud is. De nieuwe brug wordt een zogeheten kantelbrug, die een veel bredere doorgang biedt voor de scheepvaart en twee rijvakken voor personenauto´s, een vrije busbaan, twee brede fietspaden en twee voetpaden op het 16 meter brede brugdek. De brug zal door zijn ontwerp ook bijzonder snel kantelen, waardoor vertragingen veel korter zullen duren.

Oude brug definitief verloren

Het stadsbestuur gaat niet in op de vraag van de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie (VVIA), die de oude Scheepsdalebrug wilde redden en laten herplaatsen om als fietsbrug te fungeren. Volgens burgemeester Patrick Moenaert (CD&V) zou dat onverantwoord gebruik van overheidsgeld zijn.

Scheepsdalelaan

Inmiddels zijn de plannen met de Scheepsdalelaan volledig bijgesteld: op vraag van de bewoners en de ondernemingen langs de laan zullen zo veel mogelijk parkeerplaatsen bewaard worden. Schepen voor openbare werken Jean-Pierre Vanden Berghe stelt dat daarmee de laatste plooien in het dissier gladgestreken zijn, en hij zal strikt toezien op de naleving van de termijn voor de werken: 12 maanden en geen dag meer.

(FN-Op Locatie)

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2020 Stadsomroep.com