stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=26585
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Bisdom staat voor dubbel jubileumjaar

Nieuws
Brugge, dinsdag 13/1/2009. 2009 is een jubileumjaar voor het Bisdom Brugge. Mgr. Van Gheluwe en zijn kerkgemeenschap vieren zelfs twee jubilea: het is immers 450 jaar geleden dat het Bisdom werd opgericht (1559-2009) en 175 jaar geleden dat het bisdom werd heropgericht na de Franse revolutie (1834-2009).

Oprichting

Op 12 mei 1559 werd het bisdom Brugge opgericht door paus Paulus IV in het kader van een geheel nieuwe kerkelijke indeling in de Nederlanden, waartoe ook onder meer de oprichting van het aartsbisdom Mechelen behoorde. Dat is 450 jaar geleden. In de nasleep van de Franse Revolutie werd het toenmalige bisdom Brugge afgeschaft binnen het kader van het Concordaat tussen Napoleon en paus Pius VII van 15 juli 1801. Paus Gregorius XVI richtte op 27 mei 1834 het huidige bisdom Brugge op. Dat wordt de 175ste verjaardag.

Groots programma

Het programma voor het feestjaar is veelzijdig: uitgaven, concerten, ingebruikname van vernieuwde gebouwen, tentoonstellingen, creaties, vieringen... en ook wel een verrassing...

Zondag 15 februari zendt één rechtstreeks vanuit de Sint-Salvatorskathedraal te Brugge de eucharistieviering uit. Tegelijk is er aandacht voor de 175ste verjaardag van het Grootseminarie, dat al sinds oktober 2008 viert.

Aan Johan Duyck werd een compositie-opdracht toegekend. Het Vlaams Radio Koor voert driemaal zijn creatie uit op basis van Paulus-teksten: in de Sint-Salvatorskathedraal te Brugge (vrijdagavond 13 maart), in de kerk Onze-Lieve-Vrouw-ter-Duinen te Koksijde (zaterdagavond 14 maart) en in de Sint-Maartenskerk te Kortrijk (zondagnamiddag 15 maart).

Op dinsdag 24 maart organiseren de afdelingen van het Davidsfonds (regio Brugge) in het kader van de 'Nacht van de Geschiedenis' en met medewerking van onder meer het bisdom 'Textiel in de kathedraal': een lezing over kerkelijk textiel door Benoit Kervyn én een (gelegenheids)opstelling van textiel in de Sint-Salvatorskathedraal.

In de tweede helft van mei verschijnen drie bezoekersgidsen: één voor het Grootseminarie, één voor het bisschopshuis en één voor de Sint-Salvatorskathedraal. De drie boekjes worden in één box aangeboden. Kurt Priem, Doenja Van Belleghem en Benoit Kervyn zijn de auteurs van deze drie publicaties.

Op 5 juni 2009 opent het onderwijscentrum in de Sint-Pietersabdij te Steenbrugge. Op 9 september 2009 - ja, 09/09/09 - begint een meerdaagse viering in het domein Groenhove in Torhout met onder meer de feestelijke heropening van het diocesaan centrum Virgo Fidelis en het Oriëntatiefeest van de dienst parochiepastoraal.

Nog meer jubilea

Eigenlijk is er overigens nog meer te herdenken dit jaar: zo zal het 100 jaar geleden zijn dat de vorige Brugse bisschop, mgr Emiel-Jozef De Smedt, geboren werd en is het ook 25 jaar geleden dat mgr Roger Van Gheluwe hem opvolgde.

(FN-Meegedeeld-Bisdom Brugge)

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com