stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=26160
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Foltering: ook in Brugse gevangenis

Nieuws
Brugge, dinsdag 25/11/2008. Ook in Brugse gevangenis bestaat het fenomeen foltering. Dat is geen uitlating van een gevangene die zich in de schijnwerpers wil stellen of van een obscure actiegroep. Wel een vaststelling van het VN-comitť tegen foltering, dat zich in een rapport vrij kritisch uitlaat over de toestanden in Belgische gevangenissen.

Uit de officiŽle aanbevelingen van het "Committee Against Torture" (CAT) van de Verenigde Naties blijkt dat ons land slecht scoort op het vlak van vreemdelingenbeleid, de situatie in de Belgische gevangenissen en de behandeling van minderjarigen.

Gevangenis Brugge ook

Het VN-comitť is daarin erg verontrust over de slechte omstandigheden waaronder mensen worden opgesloten. "Niet alleen in de verouderde gevangenissen, maar ook in Brugge, zegt Angela van de Wiel van de Liga Voor de Mensenrechten. Het Comitť noemt de omstandigheden waarin geÔnterneerden worden vastgehouden schrijnende, "en verwijst daarbij naar de algemeen gebrekkige opleiding van gevangenispersoneel en de wijze waarop gedetineerden met nood aan psychiatrische bijstand worden aangepakt."

Subtiel folteren

"Wanneer men het woord foltering hoort, denkt men dikwijls aan martelpraktijken in gure gevangenissen in verre landen. Maar wrede, onmenselijke en onterende behandeling kan ook subtielere vormen aannemen en BelgiŽ is hier helaas niet vrij van. De aanbevelingen van het Committee Against Torture zijn hopelijk een aanmoediging voor BelgiŽ om foltering of wrede, onmenselijke en onterende behandeling te voorkomen en volledig uit te bannen," zegt van de Wiel.

Het Comitť dringt erop aan dat BelgiŽ zo snel mogelijk het Optioneel protocol bij het anti-folterverdrag ratificeert. Volgens dit protocol moet BelgiŽ een nationaal controle-orgaan oprichten dat regelmatig bezoeken brengt aan alle detentie-plaatsen om foltering of andere wrede, onmenselijke en onterende behandeling te voorkomen.

(FN-Eigen Berichtgeving)
Meer op

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com