stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=26066
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Oplossing voor reukhinder aan Speelmansrei in de maak


Brugge, woensdag 19/11/2008. De Brugse Wegendienst heeft een oplossing in de maak, voor de al jaren voorkomende geurhinder aan de Speelmansrei, het stuk rei tussen de Beenhouwersstraat en het Zand. Niet alleen bewoners klagen er steen en been over de geurhinder, ook de horeca in de buurt ondervindt ernstige hinder. Hun terrasjes blijven leeg, klanten blijven weg. Het gaat hier om een situatie die blijkbaar al jaren aansleept.

Reien niet de oorzaak

De hinder wordt niet veroorzaakt door de reien, maar is het gevolg van de aanwezigheid van een open riool onder 't Zand, vlak naast de reien, vanaf café Putje tot de Noordzandstraat. Eigenlijk zou het afsluiten van de riolering de oplossing zijn, maar die werken worden op de steeds langere baan geschoven, omdat gedurende de werken daarvoor de hinder nog groter zou zijn.

Een paar jaar werd een voorlopige oplossing gerealiseerd door de onderdoorgang onder 't Zand via doeken en zeilen gedeeltelijk af te sluiten. Deze zeildoeken zijn echter al jaren gescheurd en beschadigd, waardoor er weer rioollucht van onder 't Zand uitkomt ter hoogte van onder meer de Speelmansrei.

Oplossing

Nu is een bestek opgemaakt, om de versleten matten van zeildoek te vervangen door kunststofharde platen, een werk dat wellicht nog dit jaar zal worden uitgevoerd. De stad hoopt dat deze oplossing op middellange termijn de geurtjes zal kunnen onderdrukken...

(FN-Meegedeeld-Brugge)

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com