stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=25575
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Lappersfortbos weer bezet

Nieuws
Brugge, zaterdag 20/9/2008. Tijdens de voorbije nacht, van vrijdag op zaterdag 20 september 2008, hebben tientallen milieuactivisten het door kap bedreigde deel van het Lappersfort opnieuw bezet. De eigenaar van het bos, Fabricom, heeft sinds 2 september 2008 een kapvergunning op zak en de actievoerders, die zich verzamelen onder de netwerknaam Groenfront!, protesteren met hun actie tegen de kap van het Lappersfort Bos, als een symbooldossier voor de 10.000 andere hectare zonevreemde en onmiddellijk bedreigde bossen in Vlaanderen.

Schijnheiligheid

"Bovendien willen wij met deze actie het schijnheilige, politieke gedrag van Stad Brugge en de Vlaamse overheid hekelen. Het is absurd dat ook de laatste en weinige restjes bos in Vlaanderen plaats moeten ruimen voor industriezone terwijl er in Vlaanderen meer dan 30 % leegstand op afgebakende industrietereinen is en terwijl alleen in Brugge al 60 bedrijfsgebouwen leeg staan."

Zonevreemd, doch ecologisch waardevol

De kapvergunning laat Fabricom toe om na een sperperiode van 25 dagen, die inging op 2 september, 3,5 bos te kappen. "Door de discrepantie tussen de rele ecologische waarde van gebieden en de bestemming die ambtenaren er vanuit hun bureau aan gegeven hebben, zijn meer dan 40.000 ha van onze Vlaamse bossen zonevreemd. Dat is meer dan n vierde van ons totaal bosareaal. Bijna 4 miljoen bomen zijn dus eigenlijk onmiddellijk bedreigd, en de ecologische waarde van het te kappen Lappersfort bos valt bijvoorbeeld nauwelijks te onderschatten. De natuur heeft de site waar vroeger gebouwen stonden totaal overwoekerd. Het te kappen gebied fungeert als een belangrijke bufferzone tussen het parkbos en de bestaande industrie van Bombardier. Bovendien zal de ecologische waarde van het aangrenzende parkbos door de aanleg van nieuw industrieterrein sterk in waarde dalen."

Al 1.2 ha weg

Op woensdag 3 september 2008 werd reeds 1,2 hectare bos door de stad Brugge gekapt. Het betreft de strook langs de Vaartdijkstraat, die de stad wil verbreden om er het zware vrachtverkeer toe te laten.

(FN-Meegedeeld-Groenfront!)

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com