stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=25190
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Onweer: ondernemers sluiten noodgedwongen


De Haan, donderdag 7/8/2008. Het hevige onweer in West-Vlaanderen zorgde voor heel wat waterschade. Onder meer ondernemers in De Haan kampen sinds donderdagmorgen met een elektriciteitspanne. Ook tal van parken en straten zijn ondergelopen. Dat betekent voor elke getroffen burger heel wat overlast. Voor getroffen ondernemers en vrije beroepen valt dat des te zwaarder omdat ook hun bedrijf en het inkomen van zichzelf en hun medewerkers op deze manier in het gedrang komt. Zo konden heel wat horecazaken in De Haan vanaf de voormiddag niet openen vanwege de stroomonderbreking.

Infolijn

Om de geteisterde bedrijven en vrije beroepen waar nodig bij te staan, opende UNIZO daarom een infolijn. Ondernemers en vrije beroepen kunnen voor informatie terecht op het nummer 02/238 05 51 of kunnen mailen naar info@unizo.be. Ze kunnen alvast op www.unizo.be/wateroverlast nagaan welke fiscale en sociale hulp nu al bestaat voor door overstromingen getroffen ondernemers.

UNIZO vraagt aan Eandis om de schade onder andere in De Haan zoveel mogelijk te beperken en de ondernemers zo snel mogelijk opnieuw van elektriciteit te voorzien. 'Heel wat zaken konden deze voormiddag niet openen, wat een groot inkomensverlies tot gevolg heeft.' aldus Marc Provoost, voorzitter van Unizo De Haan en uitbater van La Potinière. 'De elektriciteitsfirma's en leveranciers wijzen naar elkaar, maar de ondernemer blijft ondertussen wel zonder inkomen'.

Betalingsfaciliteiten?

UNIZO vraagt daarnaast aan de bevoegde instanties waar nodig getroffen bedrijven op een vlotte manier betalingsfaciliteiten toe te kennen. Bij eerdere gelijkaardige situaties vroeg en bekwam UNIZO uitstel van betaling van directe belastingen en BTW en vrijstelling van nalatigheidintresten. De organisatie vraagt nu onder meer, waar nodig, uitstel van betaling van RSZ- en sociale bijdragen zelfstandigen en BTW. De getroffen bedrijven moeten ook, indien nodig, een beroep kunnen doen op technische werkloosheid wegens overmacht, ook voor bedienden.

UNIZO dringt er voorts bij de Vlaamse regering op aan getroffen bedrijven waar nodig op een soepele manier waarborg te verlenen, ook voor overbruggingskredieten. UNIZO doet ook een oproep aan de banken voor de getroffen ondernemingen soepel op te treden in geval van mogelijke financieringsproblemen of afbetalingen van leningen. De ondernemersorganisatie zegt er voorts van overtuigd te zijn dat de verzekeringsmakelaars alles in het werk zullen stellen om hun ondernemers - klanten te begeleiden voor een billijke en snelle tussenkomst door de verzekeringen.

(JVM-Meegedeeld-UNIZO)
Meer op www.unizo.be/wateroverlast

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com