stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=24472
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Project toeristische ambassadeurs in kunststeden van stapel


Nationaal, dinsdag 22/4/2008. In Leuven heeft Vlaams Toerismeminister Geert Bourgeois het project toeristische ambassadeurs in kunststeden gelanceerd. Horeca Vorming Vlaanderen zal een opleiding geven aan de werknemers van de sector, die hen de broodnodige informatie geeft, om zonder twijfel vragen van toeristen correct te beantwoorden.

De Vlaamse kunststeden worden immers gretig bezocht door binnen- en buitenlandse toeristen die een graantje willen meepikken van de kunst en cultuur die de Vlaamse Kunststeden, en Brugge in het bijzonder, te bieden hebben. Ook al verloopt zo'n bezoek meestal met een toeristische gids - in boekvorm - onder de arm, werknemers in de horeca zijn vaak het eerste aanspreekpunt waarmee toeristen in contact komen. Vragen in de zin van 'Waar vind ik...' en welk museum raadt u me aan' komen dan ook niet uit de lucht gevallen. Zulke vragen correct, accuraat en op een gastvriendelijke manier beantwoorden, is geen sinecure. Vaak moet de werknemer hiervoor terugvallen op persoonlijke interesse en kennis die hij in de loop der jaren heeft vergaard. Daar moeten de cursussen van het project, mee gefinancierd door Vlaanderen, een antwoord op bieden.

(FN-Eigen Berichtgeving)

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com