stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=24441
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2020 Stadsomroep.com

Animo Blankenberge tegen werkloosheid


Blankenberge, zaterdag 19/4/2008. De recente werkloosheidscijfers van de VDAB, waaruit blijkt dat Blankenberge op de zesde plaats staat in het Vlaamse gewest, zijn voor de jongsocialisten van Animo aanleiding om iets te doen aan de jeugdwerkloosheid in de badstad. Terwijl het West-Vlaamse gemiddelde slechts 4,62% bedraagt, bedraagt de werkloosheid in Blankenberge 9,32%.

Aangezien jongeren en schoolverlaters hierin een zwakke categorie vormen, vindt Christophe Govaert van Animo het "absoluut nodig dat hieraan voldoende aandacht wordt besteed. Naast de huidige aanpak door de VDAB, het OCMW en Jobkracht10, kan er volgens ons veel meer gedaan worden. Zo willen we allereerst meer middelen en bekendheid voor deze initiatieven en een betere samenwerking tussen het OCMW, de VDAB en de interimbureaus, samen met een intensievere begeleiding voor jongeren."

Website

"Er zou ook één gecentraliseerde website moeten komen, waar alle jobaanbiedingen van Blankenberge en omstreken verzameld worden. Als deze gemakkelijk toegankelijk is voor de werkzoekenden, kan ze drempelverlagend werken. Wij vinden dat de gemeente hier in moet investeren," besluit Christophe Govaert.

(FN-meegedeeld-Animo)

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2020 Stadsomroep.com