stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=22727
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

450 sociale woningen in Sint Pieters: start voor 2010


Brugge, woensdag 26/9/2007. Brugs gemeenteraadslid Jürgen Vanpraet (sp.a) vroeg tijdens de gemeenteraadszitting van vanavond aan schepen voor ruimtelijke ordening Mercedes Van Volcem (Open-VLD), haast te maken met het dossier voor een nieuwe sociale woonwijk in Sint Pieters, waar ook privé woningen in zullen komen. De voorbereiding van het dossier Sint-Pietersmolenwijk loopt nu al ruim 10 jaar en het einde is nog niet in zicht.

Wachtlijsten inkorten

Volgens Vanpraet is het dossier "het enige effectieve instrument voor de stad, om iets te doen aan de lange wachtlijsten voor sociale woningen. Momebteel wachten 1500 Brugse gezinnen op een sociale woningen. Nog langere wachtlijsten kun je in het rijke, welvarende Brugge niet maken," vindt Vanpraet.

Schepen Mercedes Van Volcem kon niet meer doen dat te beloven zich maximaal in te zullen zetten voor het dossier "maar grote bouwprojecten gaan nooit snel en sociale woningbouwdossiers moeten op tal van niveaus worden doorgesproken, onder meer ook voor subsidies, waarvoor het project dus eerst moet worden erkend. We zitten nog niet in die fase, maar het is zeker mijn bedoeling nog in deze legislatur de woningen te bouwen."

Als datum voor de eerste steenlegging gaat Van Volcem voor 2010...

(FN-Eigen Berichtgeving)

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com