stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=22235
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Uitspraak ledenlijsten te laat?


Brugge, woensdag 22/8/2007. Olivier Van Gierdeghom van Jong en Hib, de Brugse organisatie van holibijongeren, reageert tevreden op de uitspraak van de commissie die waakt over de toepassing van de wet op de privacy, die de Brugse gewoonte om ledenlijsten van verenigingen op te vragen als subsidievoorwaarde, als een schending van het recht op de privacy beschouwt.

Uit het schrijven van de commissie aan de Vereniging Vlaamse Jeugddiensten blijkt immers, dat de stad wel ledenlijsten mag opvragen, maar enkel bij wijze van uitzondering in het kader van een niet-systematische controle voor het toekennen van toelagen. Het systematisch en a priori opvragen van ledengegevens zoals de Brugse regelgeving voorziet, mag niet.

Te laat?

De uitspraak van de commissie lijkt voor dit jaar echter te laat te komen, want de nieuwe subsidieaanvragen moeten nu juist op de bus, en daarin wordt de ledenlijst nog steeds gevraagd. Volgens Van Gierdeghom zijn heel wat jongeren bevreesd dat hun persoonsgegevens uit die ledenlijst, die meteen een seksuele geaardheid impliceren, in de verkeerde handen terecht komen. Ondanks de belofte van het stadsbestuur dat de ledenlijsten niet in verkeerde handen kunnen komen, is er geen echte controlemogelijkheid op het gebruik van en inzicht in de werkwijze met de ledenlijsten.

(FN-Eigen Berichtgeving)

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com