stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=22043
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2020 Stadsomroep.com

Compagnie de Marais it was fun


Brugge, woensdag 1/8/2007. De meningen over het concert van dinsdagavond van Compagnie de Marais waren verdeeld. Tijdens de pauze legden we ons oor te luisteren bij een aantal mensen. De reacties gingen van schandalig over goed naar schitterend. Je ziet dat niet iedereen het eens was. Bij het buitengaan van de kerk botsten we tegen Linda Nicholson, het jurylid, aan.. Zij verwoordde de ervaring van de avond op de meest juiste manier : "It was fun !" Meer moeten we er niet achter zoeken. Waarom moeten concerten altijd ernstig zijn ? De komische noot haalde de klassieke muziek even van zijn voetstuk. Trouwens, de muziek kwam uit de tijd van Lodewijk de veertiende. Die zijn leven zal waarschijnlijk ook niet altijd even ernstig geweest zijn. Wie zich dat niet kon inbeelden, vond het dan waarschijnlijk een heel slecht concert. Het meest negatieve dat kon aangehaald worden was de verstaanbaarheid van de verteller die de muziek een plaats gaf. Een micro om zijn stem te versterken, was hier meer dan welkom !

Na de voorstelling spraken we nog met de leider van Compagnie des Marais. Hij repliceerde: "Wanneer je twee uur aan een stuk militaire muziek uit de 17de eeuw wil brengen ben je wel min of meer verplicht het licht te houden. Stel je nu eens voor dat we twee uur aan een stuk dienden te luisteren naar marsmuziek van één of andere militaire kapel !"

(Patrick Pieters-Op Locatie)

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2020 Stadsomroep.com