stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=20394
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Marino Keulen moet Brugse woonproblematiek onder ogen komen zien


Brugge, donderdag 8/3/2007. Schepen Mercedes Van Volcem (Open-VLD) heeft aangekondigd, haar partijgenoot Marino Keulen, Vlaams minister van Wonen, naar Brugge uit te nodigen, om de problematiek Brugse woonproblematiek samen met de sociale bouwmaatschappijen te bespreken.

Van Volcem wil meer betaalbare woningen realiseren in Brugge, door ondermeer bouwmaatschappijen, zonder ze verplichtingen op te leggen, te activeren tot de realisatie van een sociale mix. Van Volcem zegt dat dossiers van sociale bouwmaatschappijen en andere maatschappijen die een goeie sociale mix beogen, wat haar betreft snel zullen verlopen.

Volgens sp.a gemeenteraadslid Jürgen Vanpraet, blijven de dossiers van sociale bouwmaatschappijen echter jaren in Brusselse lades liggen. Zo zou de Interbrugse Maatschappij voor Huisvesting voor tal van dossier centen hebben, maar blijft de papierwinkel achter, waardoor de projecten niet worden uitgevoerd.

Brugge scoort slecht

Niet dat Brugge in een luxepositie zit: Brugge scoort als centrumstad met maar 6.57% sociale woningen ronduit slecht. Voor steeds meer gezinnen wordt het daarom zo goed als onmogelijk is, om een eigen woning te verwerven. Op de privé-markt stelt zich in Brugge een kwaliteits- en prijsprobleem, zeker voor gezinnen met een lager inkomen: iedereen, ook veel buitenlanders en niet-Bruggelingen willen hier wonen en dat zorgt ervoor dat de koopprijzen gewoonweg de pan uitswingen. En daar bovenop komt dat het aantal sociale huurwoningen absoluut ontoereikend is om deze noden op te vangen.

(FN-eigen berichtgeving)

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com