stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=20343
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2020 Stadsomroep.com

Peeters met beloftes in Zeebrugge: AX klaar in 2010


Brugge, maandag 5/3/2007. Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur Kris Peeters, heeft vandaag een bezoek gebracht aan de haven van Zeebrugge, om de stand van zaken en de financiering te bespreken, van de belangrijkste gezamenlijke projecten in de komende jaren.

"De volgende jaren gaat vooral aandacht naar een verdere verbetering van de maritieme toegankelijkheid, de verdere afwerking van het Albert II-dok in de voorhaven, bijkomende ontwikkelingen van de zuidelijke achterhaven, en een versnelde binnenvaartontsluiting van de haven via het project Seine Schelde West, de vervanger van het Noorderkanaal," zei Peeters. Peeters stelde dat "een toekomstgerichte en economisch verantwoorde maritieme toegankelijkheid van de Vlaamse zeehavens de belangrijkste beleidsprioriteit is en blijft" en hij voorziet dan ook belangrijke budgetten voor Zeebrugge. Bovendien heeft hij met havenvoorzitter Coens afgesproken, nog dit jaar te zullen bepalen of het deel van de haven achter de Visartsluis in de toekomst tij-gebonden wordt, of als er een nieuwe grote sluis komt. Zoals bekend wil het havenbestuur een tij-ongebonden open haven, met het oog op snelle verbindingen met ondermeer Groot-BrittanniŽ. Beide mogelijkheden moeten op termijn ongeveer 400 miljoen euro kosten. Die centen heeft Peeters niet, maar beslissen welke richting het uit gaat is belangrijk voor verschillende lopende projecten in de haven.


Concrete investeringen

Hij voorziet voorlopig ruim 30 miljoen euro in haveninfrastructuurwerken, vooral in de afwerking van het Albert II-dok in de voorhaven en de oeververdediging van het Britanniadok. In de zuidelijke achterhaven zal bijna 1 miljon euro besteed worden aan werken aan steigers van de Bastenakenkaai, waar de bestaande kaaimuur met 300m wordt verlengds en de Canadakaai voor de verlenging van de kaai met steiger. De reeds jaren geplande verbindingsweg tussen het Minervaplein en Oostelijke achterhaven kost 3,5 miljoen.

Natuurcompensaties en het Sterneneiland:

Voor de uitbreiding van het sterneneiland van 8,5 naar 22 ha is een budget van 4,5 miljoen euro voorzien. Het zand afkomstig van de aanpassing van de Pas van 't Zand zal daar worden opgespoten.

AX

Wat betreft de AX voorziet Peeters volgend jaar reeds de aanbesteding en daaropvolgend een snelle realisatie. Tegen 2010 met een degelijke verbinding met de N49 naar Antwerpen een feit zijn...

Kanaal

Van groot belang voor de haven wordt het project Seine Schelde West dat voor een betere ontsluiting van de haven van Zeebrugge naar de binnenvaart zorgt. De haalbaarheidsstudie voor dit project wordt nog dit jaar opgestart en moet tegen 2010 tot een werkbaar project opleveren, hoopt Peeters.

Tevreden

Havenvoorzitter Joachim Coens was in elk geval tevreden met de aankondigingen van Peeters en hoopt nog in het eerste deel van het jaar uitsluitsel over de eventuele getijdenzone in het oudste deel van de haven... Wordt ongetwijfeld vervolgd.

(FN-Op Locatie)

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2020 Stadsomroep.com