stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=19007
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Brugge droomt luidop van nieuw Academiegebouw


Brugge, dinsdag 24/10/2006. Tijdens de laatste gemeenteraadszittingen van een legislatuur wordt wel eens vaker luidop gedroomd, en vanavond was zeker geen uitzondering.

Nadat VLD raadslid Mercedes Van Volcem zwaar was uitgevaren tegen een numerus clausus die de Brugse Stedelijke Academie heft uitgevoerd, als middel tegen het nijpende plaatsgebrek in de gebouwen in de Katelijnestraat, vroeg haar ex-partijgenoot Hans Gevaert (nu CD&V) zich af, of het geen tijd wordt, dat Brugge een nieuwe academie zou bouwen: 'modern, met visie, om van Brugge weer dé kunststad van Vlaanderen te maken… De nijverheidsschool zou meteen ook haar plaatsgebrek opgelost zien…'

Geen rem

'Het kunstonderwijs maakt een revival door en wij mogen dit niet afremmen. De schilderkunst heeft zich altijd historisch goed gevoeld in Brugge, en dat moet zo blijven,' zei Gevaert.

Cultuurschepen Yves Roose gaf meteen aan daar ook al jaren van te dromen, 'maar subsidies krijgen van Vlaanderen is niet evident. Bovendien wil ik een Academie in de binnenstad, en daar plaats vinden of toestemmig is ook al niet gemakkelijk. We zijn inderdaad slachtoffer van ons eigen succes. Het leerlingenaantal van de Academie is in een paar jaar tijd 220 naar ongeveer 350 gestegen. De Numerus Clausus ligt op 360, want wij moeten een evenwicht zoeken tussen pedagogisch comfort en vraag.'

(FN-Op locatie)

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com