stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=18887
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Jabil Circuit: Werknemers keuren sociaal plan goed


Brugge, dinsdag 17/10/2006. Zonet werd het sociaal plan door de 179 werknemers van Jabil Circuit Brugge goedgekeurd met 88 % bij de arbeiders en 93 % bij de bedienden en kaders.

De goedkeuring is het resultaat van een waar marathonoverleg tussen 22 juni tot vandaag, met 7 consultatie- en informatierondes en 10 vergaderingen voor opmaak van het sociaal plan.

Hertewerkstelling

De essentie van het sociaal plan ligt op de hertewerkstelling van de Jabil-medewerkers. Daarvoor werd reeds een Jobbeurs georganiseerd waarbij bedrijven met vacatures uit de ruime Brugse regio zich konden voorstellen en zo mogelijk ook al ex-Jabil-medewerkers recruteren.

Eerstdaags wordt nu ook de verplichte tewerkstellingscel opgericht onder leiding van VDAB, waarin ook vakbonden, werkgever, outplacementkantoor Randstad en het paritair vormingsfonds Tofam vertegenwoordigd zijn. Jabil breidt de outplacementbegeleiding voor de 45-plussers uit tot 12 maanden begeleiding en ook de -45-jarigen kunnen zich vrijwillig aansluiten voor maximum 6 maanden.

Brugpensioen

Verder wordt een dossier ingediend voor brugpensioen vanaf 50 jaar waarbij 37 arbeiders en 12 bedienden zouden op brugpensioen kunnen gesteld worden. Of dat dossier goedgekeurd wordt beslist de adviescommissie ten vroegste op 20 november.

Zowel voor de bruggepensioneerden als de naakte ontslagen wordt hertewerkstelling gestimuleerd met een forse financiŽle regeling waarbij het gros van de werknemers op basis van anciŽnniteit ettelijke 1.000'en euro's ontvangen van zodra ze ander werk aanpakken. Inclusief alle wettelijke vergoedingen van opzeg, sluitingspremie, volle eindejaarspremie en alle extra-legale ontslagpremies ontvangt iemand met 20 jaar dienst +/- 42.500 Ä bruto, met 7 jaar dienst is dat +/- 19.000 Ä bruto en iemand met bv. 33 jaar dienst ontvangt +/- 72.000 Ä bruto.

In het sociaal plan werd gestreefd naar een gelijke behandeling van de arbeiders en bedienden en alle overleg werd in gemeenschappelijk vakbondsfront met arbeiders en bedienden gevoerd. De solidariteit van alle werknemers heeft ervoor gezorgd dat er een degelijk sociaal plan uit de bus kwam.

Jabil Circuit Brugge maakte specifiek prints voor de cosumentenelectronica - in Brugge specifiek voor de LCD- en flat-TV's van Philips - en was tot 31/01/2003 zelf een afdeling van Philips Brugge. Vanaf 1/02/2003 werd die afdeling opgekocht door multinational Jabil en opereerde Jabil Brugge (ook in Hasselt nam Jabil een stuk van Philips over) als onafhankelijke toeleverancier. Op 22/06/2006 werkten 104 vaste arbeiders en 74 bedienden bij Jabil Circuit in Brugge. Deze vestiging wordt gesloten. In Hasselt weren er 220 werknemers, waarvan er ook 60 ontslagen worden.

(FN-Meegedeeld-ACV)

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com