stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=18328
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2020 Stadsomroep.com

Van Volcem: huidige coalitie gebuisd voor bedrijfsvriendelijkheid

Economie
Brugge, maandag 28/8/2006. Brugs gemeenteraadslid Mercedes Van Volcem (VLD) zegt dat "enkel de VLD garant kan staan voor een bedrijfsvriendelijk en ondernemersvriendelijke stad in Brugge." Van Volcem vindt dat de huidige coalitie "gebuisd is voor bedrijfsvriendelijkheid," waarbij ze duidelijk de sp.a verantwoordelijk stelt voor het bedrijfsonvriendelijke karakter van Brugge.

180 graden bocht ongeloofwaardig

"Thans beweren de partijen die Brugge de laatste 12 jaar bestuurd hebben, dat ze de economie op de agenda zullen plaatsen, na de volgende verkiezingen. Dat is is totaal ongeloofwaardig. De laatste twaalf jaar hebben ze immers geen aandacht gehad voor de ondernemers in Brugge. Dat zie je zo als je de cijfers erbij neemt: slechts 1.67 % groei en quasi geen bedrijventerreinen en kantoorgebouwen. Ook het invoeren van een taks op gebruik van economische ruimte en een slechte service bij het afleveren van vergunningen zijn elementen de bedrijfsonvriendelijke aanpak van het huidige bestuur."

Bewijs is er

Van Volcem zette de afschaffing van de taks als agendapunt op de laatste gemeenteraad en noch CD&V noch SP.A bleek bereid de taks af te schaffen. Dit is voor de VLD lijsttrekster bij de komende gemeenteraadsverkiezingen "het grote bewijs, dat er niets zal veranderen als de huidige coalitie zou verder besturen," vooral gezien sp.a precies deze maatregel zelf voorstelt in haar verkiezingsprogramma.

Groeipool

"Wij willen van Brugge een groeiregio maken. Brugge 2002 was het symbool voor Brugge als culturele hoofdstad. Brugge 2012 betekent voor ons Brugge als een economische groeipool," zegt Van Volcem, die een "12 wervenprogramma" voorstelt om de Brugse economie aan te zwengelen.

Geen mogelijke coalitiepartners uitsluiten

Op de vraag of Van Volcem nu reeds bepaalde partijen bij voorbaat uitsluit, als mogelijke coalitiegenoot na de komende gemeenteraadsverkiezingen, antwoordt ze kordaat: "nee."

(FN-Meegedeeld-VLD)

De twaalf "werven" van de VLD zijn:

1. Een bedrijfsvriendelijk imago creŽren zodat investeerders naar Brugge komen. Dit kan onder meer door jaarlijks een prijs te organiseren voor jonge ondernemers of sterke groeiers.

2. Een vlotte bediening door de overheid garanderen aan bedrijven, middenstanders, zelfstandigen, vrije beroepen voor afleveren van vergunningen

3. Brugge moet industriŽn aantrekken (medicale industrie, ..) en de bestaande industrie (metaal, Ö) moet ondersteund worden in haar groei . De aanwezigheid van multinationals is zeer belangrijk in de groei van een regio.

4. De haven moet ontsloten worden en bedrijven met toegevoegde waarde moeten zich vestigen in de achterhaven

5. KMO's in de creatieve sector en kennisintensieve sectoren naar Brugge brengen, daar zij garant staan voor groei in de werkgelegenheid.

6. Het toerisme moet evolueren naar verblijfstoerisme (Kunst, Welness, Shopping) en samenwerken met de horeca en restaurants en kunstensector

7. Ruimte creŽren door de bouw van kantoorgebouwen te stimuleren en extra bedrijven terreinen te voorzien in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

8. De taks op het gebruik van economische ruimte moet afgeschaft worden en de opcentiemen op de onroerende voorheffing moet verlaagd worden

9 . De bouw van een multifunctionele zaal voor beurzen en congressen

10. Een internationaal netwerk bewerkstelligen en competentiepolen aanmoedigen

11. Lobbyen voor extra bachelor en masteropleidingen en samenwerking bevorderen tussen scholen en bedrijven zodat kenniscentra worden opgericht en onderzoek en ontwikkeling op ons grondgbied gebeurd

12. Een vlotte mobiliteit garanderen op de ring

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2020 Stadsomroep.com