stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=14538
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

80 kilometer per uur voor vrachtwagens nefast Zeebrugge?


Zeebrugge, maandag 31/10/2005. De Brugse VLD-gemeenteraadsleden Mercedes Van Volcem en Jean-Marie De Plancke willen dat het Zeebrugse havenbestuur een duidelijk signaal geeft aan Vlaams minister voor mobiliteit Kathleen Van Brempt over haar hernieuwd voorstel om de snelheid van vrachtwagens te herleiden tot 80 kilometer per uur op autosnelwegen.

Volgens de twee zou deze maatregel de trafiek van en naar de haven van Zeebrugge niet ten goede komen. 'Als de vrachtwagens trager moeten rijden, zullen er meer vrachtwagens nodig zijn om dezelfde hoeveelheid goederen te transporteren. De transportsector heeft het nu al zeer zwaar door de hoge dieselprijs en de hoge loonkost en kan bijkomende lasten en regelgeving missen als kiespijn. Er is ook geen aantoonbaar bewijs dat er op autosnelwegen minder ongevallen zullen gebeuren als vrachtwagens er maar 80 kilometer per uur mogen rijden. In tegendeel, een lange sliert vrachtwagens zal op de snelwegen het op en af rijden van de snelweg zeer sterk hinderen. De expresweg tussen Brugge en Zeebrugge zal dan zeker dichtslibben,' zegt De Plancke .

Link met Noorderkanaal

'Ook het debat van het Noorderkanaal zou dringend heropend moeten worden, om te tragere wegverbinding mee te helpen compenseren. De studie van het Vito houdt gewoonweg onvoldoende rekening met de economische impact dat dergelijke maatregel heeft. Met het invoeren van de tachtig kilometer grens zou Vlaams Minister van Brempt net het tegendeel bekomen van wat zij vooropstelt , meer vrachtwagens op de wegen zal zorgen voor meer uitstoot, meer files en een onveiligere verkeerssituatie. Wij hopen dan ook dat hier het gezond verstand het zal halen boven de groene uitstootregels van de Minister.', besluit De Plancke.

(FN-Meegedeeld-JMD)


Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com