Nieuws uit de Brugse regio

GGF reageert op antwoord Peeters


Brugge, vrijdag 26/1/2007. Het Groene Gordel Front (GGF) reageerde vandaag op het antwoord van minister Peeters, dat wij gisteren in primeur publiceerden. Peeters antwoordde immers op zeven vragen over het Lappersfortbos en omgeving,die Vlaams Parlementslid Bart Martens (SP.a-Spirit) hem stelde.

Reactie richting Moenaert

De reactie van het GGF is klaarblijkelijk vooral bedoeld voor de lokale politici: het GGF doet een oproep aan het nieuwe Brugse stadsbestuur, "om op een vreedzame manier uit het drama van het Lappersfortbos te komen. Wij willen geen gezichtsverlies voor onze burgemeester Moenaert en willen ook geen gezichtsverlies voor het Lappersfort PoŰzie-bos. Een win-win situatie dient zich aan"... "Wil daarom nu alle mogelijke pistes bestuderen om het integrale Lappersfortbos als stads- en PoŰziebos te vrijwaren, met aankoopoptie van het industrieel gedeelte, een wijziging, een nieuw groen Vlaamse RUP, Ún een duurzame grondenruil ergens in Vlaanderen of Brugge..."

Grondenruil

De duurzame grondenruil voor BPA Ten Briele tussen de overheden en de Fabricom groep lijkt het GGF de eerlijkste en is ook technisch mogelijk. Technici en
politici zouden in een werkgroep een Brugs voorstel van duurzame grondenruil
kunnen uitwerken.

Wat betreft de problematiek van de tweevaksbaan langs het Lappersfortdomein vraagt het GGF een hoorzitting met inspraak voor de buurtbewoners van de Vaartdijk-straat, de Baron Ruzettelaan en de Godelievewijk Ún de gezamenlijke Milieu- en Natuurbeweging die via de Mina-raad advies heeft verleend. Het GGF stelde eerder in haar "B-plan" een alternatief voor, dat onvoldoende werd onderzocht, stelt het GGF.

Fabricom terrein ruilen

Een kabinetsmedewerker van minister Dirk Van Mechelen stelde in 2002 in gesprek met een delegatie van het GGF, "dat men men het Lappersfortbos zou kunnen wisselen met industrieterrein elders. Normaal moet een BPA de ruimtelijke afspraken verfijnen en niet veranderend wijzigen; maar uitzonderingen kunnen mits men ze motiveert en kadert in een globale brede visie..." Aan de Vlaamse regering vraagt het GGF nu, om wanneer Brugge er zelf niet uitkomt een reddend en heilzaam bos-initiatief te nemen, in het kader van de afbakening van het Regionaal Stedelijk Gebied dat dan maar zelf ter doen.

(FN-Meegedeeld-GGF)
Meer over Milieu    Actie    Politiek    sp.a    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag