Nieuws uit de Brugse regio

Peeters blijft alle kanten uit kunnen met Lappersfortbos


Brugge, donderdag 25/1/2007. Vlaams Minister voor Leefmilieu en Openbare Werken Kris heeft in een antwoord op een parlementaire vraag, zijn standpunt rond het Lappersfortbos verduidelijkt. Vlaams Volksvertegenwoordiger en Senator Bart Martens (SP.a-Spirit) stelde in oktober in de Week van het Bos een schriftelijke vraag aan Peeters, naar de toekomstplannen met het bos. Het antwoord laat alle bekende mogelijkheden echter open.

KMO-Zone

Over de optieovereenkomst voor de aankoop door het Vlaamse Gewest van de gronden die als KMO-zone staan op het plan, zegt Peeters binnen het die optie te zullen lichten, vanaf het ogenblik dat bestemming wordt gewijzigd door Dirk Van Mechelen, na een gemeentelijk planningsinitiatief. Gelijktijdig zou een compensatie worden doorgevoerd voor het verlies aan bedrijfsgronden.

NMBS terreinen

Over de mogelijkheid om in onbruik gemaakte NMBS terreinen te integreren in het bos, zegt Peeters dat eerste contacten werden gelegd met Infrabel. Peeters gaat "er van uit dat de verdere gesprekken hierover inderdaad tot een goede uitkomst leiden en er voor zorgen dat de belevingswaarde van het Lappersfortbos nog verder toeneemt."

Vaartdijkstraat

Heikel punt blijft de toekomst van de Vaartdijkstraat, die als ontsluitingsweg voor bedrijventerreinen te boek staat in het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. Peeters noemt "wegverbreding één van de mogelijke opties." Waterwegen en Zeekanaal NV blijft echter rekenen op een toekomstige verbreding van het kanaal, waardoor een nieuwe weg zou moeten worden aangelegd: "Zo’n traject situeert zich binnen de reservatiestrook, doch buiten de huidige Vaartdijkstraat. Hierdoor kan de groene as en bermstructuur langs de huidige Vaartdijkstraat behouden worden. Daarnaast wordt het parkgebied beperkt ingesneden met minimaal rooien binnen de waardevolle zone met beuken/eiken en behoud van één bomenrij langs het kanaal," stelt Peeters. De huidige Vaartdijkstraat zou zo dienstig blijven als vrijliggend fiets- en wandelpad.

Brug Steenbrugge

Of er in Steenbrugge een vaste dan wel een beweegbare brug komt, blijkt niet uit het antwoord van Peeters. Bij de voorontwerpen werd een goedkope beweegbare brug ingetekend, "omdat bij een vaste brug de hellingen vrij steil zouden moeten worden," wat voor de fietsers een probleem zou zijn. "Eén en ander is echter nog voorwerp van verder studie en overleg, met ondermeer de stad Brugge. Er is dan ook nog geen definitief standpunt bepaald."

Veel duidelijker zijn we na de verduidelijkingen van Peeters voorlopig dus nog niet...

(FN-Eigen Berichtgeving-BM)
Meer over Milieu    Literatuur    Actie    Politiek    sp.a    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag