Meer over Dirk De Fauw

Meld- en informatiepunt armoede geopend

illustratieBruggelingen die vragen hebben over armoede, kunnen vanaf nu terecht in het 'meld- en informatiepunt armoede', in het Sociaal Huis in de Hoogstraat in Brugge. 'Het 'meld- en informatiepunt armoede' wil informatie bieden over hoe we kunnen omgaan met armoede. Iedereen in onze samenleving kan in aanraking komen met mensen die in armoede leven. Maar men weet niet altijd hoe ermee om te gaan, of waar ze in Brugge terechtkunnen. Sommigen stellen zich de vraag hoe ze mensen in armoede kunnen ondersteunen. Anderen willen actie ondernemen om dit onrecht in onze samenleving te bestrijden. In het meld- ...Lees Meer

Audio Voortaan hebben kinderen hun eigen toeristische gids door Brugge

illustratie'Brugge door kinderogen' is de naam van een nieuwe toeristische brochure die kinderen meeneemt op 4 leuke en actieve wandelingen door de historische binnenstad. Op iedere route zijn verschillende opdrachten, die kinderen van 4 tot 12 jaar kunnen uitvoeren. Het is de eerste toeristische gids op kindermaat en ze kwam er op initiatief van het Lokaal Overleg Kinderopvang. Ze werd uitgewerkt door de firma Soulmadeworks in samenwerking met dienst Welzijn, Musea Brugge en stadsgids Filip Bil. Volgens OCMW voorzitter Dirk De fauw is de gids in eerste instantie gericht is Brugse kinderen, maar moc...Lees Meer

Audio Dirk De fauw: vrijwilligers doen onbetaalbaar werk in lokale dienstencentra

illustratieVandaag, dinsdag 3 juni 2014, organiseerden de Brugse lokale dienstencentra van het OCMW hun jaarlijkse 'Trefdag' waar bezoekers en vrijwilligers van de verschillende dienstencentra dit jaar samen deelnamen aan een wandelzoek- en –doetocht door Sint-Jozef. Het lokaal dienstencentrum 'De Garve' was dit jaar immers de uitvalsbasis voor het evenement. De winnaars van de tocht kregen een prijs uit handen van OCMW-voorzitter Dirk De fauw (foto). Die maakte gebruik van zijn toespraak, om het stijgende belang van de kracht van de vrijwilligers, die actief zijn in de dienstencentra, in de verf te ze...Lees Meer

Nederlands op de werkvloer voor zij die meer moeite hebben met Nederlands als contacttaal

illustratie16 deelnemers van het OCMW-project 'Nederlands op de werkvloer' hebben vandaag uit handen van OCMW-voorzitter Dirk De fauw een attest ontvangen. 'Nederlands op de werkvloer' is een project van het OCMS dat mensen 'met beperkte communicatieve vaardigheden in de Nederlandse taal, maar voor wie tewerkstelling toch aangeraden is' kansen wil geven. Hun opleiding duurde een vol jaar en kwam er nadat eerder pogingen Nederlands te leren onvoldoende bleken te werken. 'Er worden heel wat inspanningen geleverd in het gewone aanbod van Nederlands voor anderstaligen en er zijn ook aanvullende projecten...Lees Meer

OCMW Ta(a)lent-project sluit af met succes

illustratieHet Ta(a)lent-project, dat vorige najaar startte met de bedoeling Nederlandse taalopleiding te geven in functie van de zoektocht naar opleiding en werk bij klanten van het Brugse OCMW, zit er op. Het resultaat mag volgens OCMW-voorzitter Dirk De fauw een succes genoemd worden: 'tien deelnemers krijgen hiervoor een deelnameattest overhandigd. Zij staan nu voor de opdracht om aan de slag te gaan met de opgedane kennis. Uiteraard kunnen zij voor verdere begeleiding nog steeds bij ons terecht.' Ta(a)lent De Dienst Trajectbegeleiding van het OCMW Brugge helpt mensen met het oog op (her)activeri...Lees Meer

Audio Brugse nachtopvang voor daklozen wel al actief

illustratieTerwijl in Brussel over de winteropvang voor daklozen nog politieke spelletjes worden gespeeld en mensen daardoor op straat staan, loopt de Brugse opvang al enkele dagen en was OCMW-voorzitter Dirk De Fauw zelf al een nacht actief als vrijwilliger in de opvang die in Brugge door de Vereniging 't Sas samen met het OCMW, het stadsbestuur en CAW regio Brugge wordt aangeboden. De nachtopvang aan dak- en thuislozen is een logische uitbreiding op wat vroeger qua winteropvang werd aangeboden.

117 gebruikers

'Vorig jaar maakten 117 verschillende mensen hier gebruik van' zegt De Fauw, 'en we s...Lees Meer

Meer over Dirk De Fauw


CD&V
OCMW Raadslid
Schepen
Schepen van welzijn, diversiteit en noord-zuidbeleid
OCMW-voorzitter
Manitobalaan 29 – 8200 Brugge
t 050 38 76 89 – f 050 61 64 64
E-mail: schepen.de.fauw@brugge.be
URL: www.defauw.eu

Boeren vrezen voor afval op akkers aan trage wegen Audio
De Fauw: Woonwinkel in het Sociaal Huis Audio
West-Vlaamse CD&V-lijst goedgekeurd
De Fauw wil kustwerk op rotonde Expressweg/Koningin Astridlaan
De Fauw: Resocs Brugge en Oostende samenvoegen haalbaar Audio
Minister Vanackere op bezoek in het Fotonhuis Audio
Stad wil nieuw centraal administratief centrum bouwen Audio
Het stadiondebat: Procedurekwesties Audio
Het stadiondebat: CD&V Audio
Olympiabad wordt vervangen door nieuw zwembad Audio
Beker van Vlaanderen touwtrekken afgewerkt in Sijsele
Streekpact 2007-2012 is rond
Recordaantal inschrijvingen voor Westtalent
Kampplaatsen voor jeugd op provinciale domeinen Audio
UNIZO bezoekt Zeebrugse haven
Alle openbare gebouwen moeten toegankelijk worden Audio
Publieke berekken lokken geen publiek Audio
Maatregelen na CO-Ongeval in Blankenberge
Toegankelijk strand voor iedereen wint bij Kustactieplan Audio
Beheer van de buurtwegen een probleem van allte tijden Audio
Maar één nieuwkomer in bestendige deputatie
CD&V/N-VA en SP.a/Spirit zetten provinciale coalitie verder Audio
De nieuwe gemeenteraad
Touring nieuwe sponsor MUG-heli West-Vlaanderen Audio
Al meer dan 15.000 huisvestingspremies
Interbrugse en Haard en Kouter fusioneren
Fusie twee huisvestingsmaatschappijen werkt versterkend Audio
Dirk De fauw trekt CD&V-lijst voor provincieraad
'Straffe' Hendrik Bogaert lijstduwer bij provincieraadsverkiezingen Audio
Gemeentehuizen kunnen nóg toegankelijker Audio
www.premiezoeker.be helpt huisvestingspremies vinden Audio
Dirk De Fauw: 'Sint-Pieters mag geen ghetto worden' Audio
Defauw: 'Harmonieus samenleven vraagt ons aller inzet' Audio
Leterme bezoekt afgebrande KSA lokaal
Vrijwillersverzekering wordt uitgebreid Audio
Vrijwilligers beter verzekeren
Provincie heeft geen centen voor nieuw Olympiabad
Dirk De Fauw: geen centen voor nieuw Olympiabad Audio
Scan je provincie: educatief programma voor secundair onderwijs Audio
Vandaele: 'Papiergebruik provinciebestuur neemt toe'
Vandaele: Papiergebruik provinciebestuur neemt toe Audio
Provincie wil toegankelijkheid opleggen Audio
Minder Validen zoeken betere parkeerruimte Audio
De Fauw over gehandicaptenparkeren: 'grondig aanpakken'
Edukoffer voor W.O. opleiding kleuters Audio
Waordt de spoorwegverbinding naar Zeebrugge beter? Audio
Betere spoorverbindingen met Zeebrugge in de maak
Provincie biedt premiezoeker aan Audio
Premies voor huisvesting samen op internet
Gemeentehuizen blijven onvoldoende toegankelijk
Westvlaamse delegatie terug uit de Filipijnen
De Fauw: 'wachtlijsten moeten korter'
Provinciepersoneel gul met maaltijdcheques
Samenwerking in Uitkerkse Polder levert resultaten op
Petitie over de optimalisatie van de Expresweg N31 voor minister Peeters
10 jaar Seniorenadviesraden in West-Vlaanderen
Fietsers in de bloemetjes
Patrick Van Gheluwe wint snelheidsrace door Brugse straten
Dirk De Fauw (CD&V): Actie dagverzorgingscentra volkomen terecht
Snelheidsrace tussen gedeputeerden door Brugse straten!
Gedeputeerde Dirk De Fauw werkt één dag als opvoeder
Dirk de Fauw: 'Bart Somers weet niet waarover hij praat'
Provinciaal controlelabo in Beitem geopend
Dirk De Fauw: Eindelijk Vlaams geld voor Ons Erf
Provincie draait op voor Vlaamse beloften aan 'Ons Erf'
Koning Albert I herdacht.
Groot Dictee voor 10e keer, met 'Bekende Bruggelingen'
Burgemeester Moenaert ongerust over schrappen wegenwerken in de Brugse regio
Minister Bossuyt: Eerstdaags oplossing voor Expressweg in St. Michiels en St. Andries
Expresswegdossier blijft hangen in Brussel
Vlaams Decreet op maat voor PIDO geschreven?

Vandaag