Meer over Bruno Mostrey

Wil IVBO geen afval vermijden door mee te werken met Repaircafés?

illustratieEén van de doelstellingen van de Brugse afvalintercommunale IVBO, is vermijden dat afval ontstaat, wat door IVBO vooral wordt ingevuld door het sensibiliseren rond sorteren, enzoverder. Voor gemeenteraadslid Bruno Mostrey van mag dat echter wel iets meer zijn, en hij stelde gisterenavond in de gemeenteraad voor dat IVBO actief zou meewerken aan 'Repaircafés' .

Concept

'IDM, de intercommunale Durme-Moervaart, is de afvalintercommunale voor de omgeving van Zelzate en die heeft wel zo'n Repaircafé.... Het concept is eenvoudig. Op regelmatige en aangekondigde momenten wordt een Repairca...Lees Meer

Audio Plaag van het klanten ronselen op de Markt nog niet uitgeroeid

illustratieIn de Brugse gemeenteraad bleek vanavond dat de plaag van het klanten ronselen door restauranthouders op de Markt in Brugge nog niet uitgeroeid is, maar dat het probleem naar het schijnt nauwgezet wordt opgevolgd en aangepakt. Gemeenteraadslid Bruno Mostrey van Groen vroeg burgemeester Renaat Landuyt (sp.a), hoe het nu zit met dat ronselen.

Regelmatige controle

Volgens burgemeester Landuyt is er op regelmatige wijze controle door politie in burger en zijn er ook 3 vaststellingen van overtredingen gedaan sinds 2010. Voor overtredingen kunnen GAS boetes opgelegd worden. Het laatste vast...Lees Meer

Groen tevreden over verbod voor zwaar verkeer over Buffelbrug

illustratieSinds vandaag is er een verbod uitgevaardigd om over de Canadabrug te rijden met voertuigen boven de 5 ton, uitgezonderd De Lijn-bussen. De maatregel is de uitkomst van een bevraging die Groen Brugge hield in de buurt. Groen Brugge is blij met deze maatregel dat zwaar verkeer moet weren uit de Leopold I-laan. 'Buurtbewoners gaven aan veel hinder te ervaren door het vele zware verkeer dat van over de Buffelbrug de Leopold I-laan in kwam. Dat bleek uit een enquête die we met Groen Brugge hielden in de buurt. Daarin kwam het verbod op zwaar verkeer om de brug over te steken als meest gedragen ...Lees Meer

Audio Groen: vloedzwembad zou troef zijn voor Zeebrugge

illustratieGroen Brugge bepleit het idee van een vloedzwembad op het strand van Zeebrugge. Eerder deze week lanceerde de burgemeester van Bredene het idee voor zijn gemeente. "Een vloedzwembad is een zwembad op het strand vlakbij de dijk, dat zichzelf vult tijdens vloed. Zo'n zwembad zou zeker voor Zeebrugge een belangrijke troef zijn," legt gemeenteraadslid Bruno Mostrey uit. "Gezien het feit dat Zeebrugge bij eb een zeer groot strand heeft, is het een heel eind om tot bij het zeewater te geraken. Daar kan een vloedzwembad een oplossing voor bieden. Het is een soort betonnen bak dichtbij de dijk die vol...Lees Meer

Audio Gaat Brugge sociale woningen zonder grond verkopen?

illustratieGroen, die in Brugge mee in de meerderheid zit in de OCMW raad en dus mee helpt sturen in het sociale beleid van de stad, stelt voor dat ook Brugge een systeem opzet, waarbij de grond waarop sociale woningen worden gezet eigendom van een sociale huisvestingsmaatschappij blijft, en enkel de woning zelf wordt verkocht. 'Het niet hoeven aankopen van de grond scheelt een serieuze slok op de borrel,' aldus gemeenteraadslid Bruno Mostrey, die er op wijst dat Brussel en Gent al aan het werk zijn aan projecten van 'Community Land Trusts' (CLT), zoals het uit de Verenigde Staten overgewaaide systeem he...Lees Meer

Audio Brugse alcoholverbod opgeschort

illustratieDe Brugse gemeenteraad heeft vanavond het alcoholverbod opgeschort, niet afgeschaft. De opschorting kwam er na een stevig debat waarin vooral Bruno Mostrey (Groen) in het gebruik van het reglement door de politie redenen zag om de afschaffing te vragen.

Zwak advies van de politie

Volgens Mostrey omvat het advies van de politie 'wat losse bevindingen van politiemensen in het veld, maar vooral het ontbreken van objectieve cijfers valt op. We mogen toch verwachten dat de politiediensten toch wel wat objectieve cijfers kunnen voorleggen? Dit advies is vanuit de buik opgesteld en niet als w...Lees Meer

Vandaag