Meer over Philip Blondeel

Audio Groen naar Raad Van State tegen raad voor verkiezingsbetwistingen over OCMW-Raad

illustratieGroen gaat in beroep bij de Raad Van State (RVS) tegen de beslissing van de raad voor verkiezingsbetwistingen van West-Vlaanderen, die op eigen initiatief besliste de verkiezing OCMW-raadslid voor Groen Karin Robert (foto) nietig te verklaren.

Fout

Volgens de raad voor verkiezingsbetwistingen zou een fout zijn gebeurd bij het indienen van de voordrachtsakte. Daarin moet zowel een vrouw als man worden vermeld met een opvolger. De uitspraak zou voor gevolg kunnen hebben dat Pablo Annys (sp.a) toch in de OCMW-raad zou komen in de Groen haar mandataris zou verliezen en dat Karin Robert hel...Lees Meer

Audio Nieuwe Brugse gemeenteraadsleden leggen eed af

illustratieVanavond legden de 47 leden van de nieuwe Brugse gemeenteraad de eed af in de Gotische Zaal van het Brugse Stadhuis. Dat gebeurde tot grote verrassing niet in aaanwezigheid van afscheidnemend burgemeester Patrick Moenaert (CD&V) die zijn kat stuurde naar de zitting en ook bleek te hebben verzaakt aan zijn verkozen ambt van gemeenteraadslid.

1 raadslid in de fout

Afscheidnemend Schepen Yves Roose moest dan ook als waarnemend burgemeester de eed afnemen. Dat deden eert de rechtstreeks verkozenen. sp.a brak de spitsaf met Annick Lambrecht dieals enige klaarblijkelijk de eed niet goed had...Lees Meer

Vandaag