Meer over Georgina Denolf

Audio CD&V Sint-Pieters wil veiliger sportpark Tempelhof

illustratieDeze morgen heeft CD&V Sint-Pieters een korte actie gehouden om hun voorstel voor een veiliger sportpark Tempelhof toe te lichten. Het Tempelhof is een belangrijk deel van Sint-Pieters geworden maar door het toenemende succes en het stijgend aantal activiteiten is er te weinig parkeergelegenheid en wordt het voor spelende kinderen onveilig. 'Verschillende sport-, jeugd- en buurtverenigingen organiseren er steeds mee en dit jaar werd er een nieuwe judozaal ingehuldigd en kreeg het bestaande speelplein kreeg een grondige opknapbeurt. In september is er nog een plan voorgesteld voor een toekomst...Lees Meer

Audio Nieuwe kantoor voor politie en bevolking Sint-Pieters nog niet voor morgen

illustratieTijdens de gemeenteraad van afgelopen dinsdag werd ook het ontwerp RUP Tempelhof goedgekeurd. Eind vorig jaar zijn die plannen voorgelegd aan de bewoners en enkele voorgestelde aanpassingen werden opgenomen rekening houdend met de noden van het sportpark en de recreatieve route tracé Blankenbergse Dijk en de nog te realiseren spoorwegdoorgang. Volgens gemeenteraadslid Georgina Denolf blijven enkele eigenaars vinden dat de site Catharina Press en het sportpark Tempelhof nogal apart wordt bekeken.

Vraag

Denolf vroeg het college om naast de sportvoorzieningen die kunnen uitgebreid worden ...Lees Meer

Audio Verkiezing OCMW-raadsleden zorgt voor verrassing: Karin Robert van Groen toch verkozen

illustratieDe verkiezing van de OCMW-raadsleden door de pas verkozen Brugse gemeenteraad zorgde voor een verrassing. Er was immers reeds enkele dagen een gerucht dat Open VLD een deal had gemaakt met Vlaams Belang waardoor Groen zonder verkozene in de OCMW raad zou komen te zitten. Doordat er klaarblijkelijk 5 ongeldige en 3 blanco stemmen waren uitgereikt, en omdat minstens 1 lid van de meerderheid niet hun kandidaten aankruiste zoals vooropgesteld, werd Karin Robert van Groen echter toch verkozen, tot aanvankelijke paniek op oppositiebanken en vooral, tot de eerste onenigheid binnen de meerderheid: sp....Lees Meer

Audio Nieuwe Brugse gemeenteraadsleden leggen eed af

illustratieVanavond legden de 47 leden van de nieuwe Brugse gemeenteraad de eed af in de Gotische Zaal van het Brugse Stadhuis. Dat gebeurde tot grote verrassing niet in aaanwezigheid van afscheidnemend burgemeester Patrick Moenaert (CD&V) die zijn kat stuurde naar de zitting en ook bleek te hebben verzaakt aan zijn verkozen ambt van gemeenteraadslid.

1 raadslid in de fout

Afscheidnemend Schepen Yves Roose moest dan ook als waarnemend burgemeester de eed afnemen. Dat deden eert de rechtstreeks verkozenen. sp.a brak de spitsaf met Annick Lambrecht dieals enige klaarblijkelijk de eed niet goed had...Lees Meer

Audio Scheepsdale: ook lokale politici voor redding

illustratieDe oproep van de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie (VVIA), die het onaanvaardbaar noemt dat de Scheepsdalebrug volledig zou verdwijnen, en die een reddingsoperatie vraagt, blijkt in heel wat plaatsen weerklank te vinden. Ook bij op het eerste zicht minder voor de hand liggende plekken. Brugs gemeenteraads- en provincieraadslid Georgina Denolf (CD&V) vindt dat er centen moeten gevonden worden om de brug in een monument te laten voortbestaan. Zoals vele inwoners van Sint-Pieters heeft ze een soort haat-liefderelatie met de brug: honderden keren heeft ze gesakkerd toen ze er voo...Lees Meer

Vandaag