Meer over Dolores David

Audio Verkiezing OCMW-raadsleden zorgt voor verrassing: Karin Robert van Groen toch verkozen

illustratieDe verkiezing van de OCMW-raadsleden door de pas verkozen Brugse gemeenteraad zorgde voor een verrassing. Er was immers reeds enkele dagen een gerucht dat Open VLD een deal had gemaakt met Vlaams Belang waardoor Groen zonder verkozene in de OCMW raad zou komen te zitten. Doordat er klaarblijkelijk 5 ongeldige en 3 blanco stemmen waren uitgereikt, en omdat minstens 1 lid van de meerderheid niet hun kandidaten aankruiste zoals vooropgesteld, werd Karin Robert van Groen echter toch verkozen, tot aanvankelijke paniek op oppositiebanken en vooral, tot de eerste onenigheid binnen de meerderheid: sp....Lees Meer

Audio Nieuwe Brugse gemeenteraadsleden leggen eed af

illustratieVanavond legden de 47 leden van de nieuwe Brugse gemeenteraad de eed af in de Gotische Zaal van het Brugse Stadhuis. Dat gebeurde tot grote verrassing niet in aaanwezigheid van afscheidnemend burgemeester Patrick Moenaert (CD&V) die zijn kat stuurde naar de zitting en ook bleek te hebben verzaakt aan zijn verkozen ambt van gemeenteraadslid.

1 raadslid in de fout

Afscheidnemend Schepen Yves Roose moest dan ook als waarnemend burgemeester de eed afnemen. Dat deden eert de rechtstreeks verkozenen. sp.a brak de spitsaf met Annick Lambrecht dieals enige klaarblijkelijk de eed niet goed had...Lees Meer

Audio Ook in Brugge Witte lintjescampagne tegen geweld op vrouwen

illustratieVan 25 november tot 6 december loopt de internationale witte lintjescampagne tegen geweld op vrouwen. Regisseur Lieven Debrauwer heeft zich geŽngageerd om als bekend gezicht te fungeren voor de campagne in provincie West-Vlaanderen. In Brugge was Zij-Kant, de vrouwenbeweging van de sp.a op pad, om deze protestactie te steunen. Niet tolereren "Geweld mag niet getolereerd mag worden, ook niet als dat binnen de muren van het gezin gebeurt," zegt Dolores David, die ook van de autoriteiten meer aandacht vraagt voor het thema dat nog steeds in een taboesfeer hangt: "zelfs wanneer er aangifte g...Lees Meer

Vandaag