Meer over Pablo Annys

Audio Gemeenteraad buitenspel bij bepalen nieuwe organisatiestructuur Stad Brugge?

illustratieHet Brugse CD&V – sp.a bestuur kreeg in de gemeenteraad stevige kritiek van de oppositie, omdat deze vond dat de gemeenteraad, en dus de oppositie, volledig buitenspel was gezet bij de nochtans niet onbelangrijke bepaling van de nieuwe organisatiestructuur van stadsdiensten van de Stad Brugge, het zogeheten NEMO traject. Bovendien vonden Geert Van Tieghem (N-VA) en oud-personeelsschepen Charlotte Storme (Groen) in een ruim een uur durend debat dat er eigenlijk nog geen geen half afgewerkte organisatiestructuur afgeleverd was. 'Men vraagt ons dit goed te keuren maar gezien het niet af is kunnen...Lees Meer

Audio Wordt beslissing over sociale woningbouw Sint-Pietersmolenwijk weer over verkiezingen heen getild?

illustratieHet blijft bijzonder stil rond de mogelijkheid voor een nieuw sociaal woningbouwbouwproject in de Sint-Pietersmolenwijk. Het project dat de Brugse Maatschappij voor Huisvesting daar wilde uitvoeren leek leek begin dit jaar plots op losse schroeven te staan na enkele uitspraken van schepen van wonen Franky Demon in het Brugs Handelsblad, waarin deze aangaf de 22ha gronden prioritair te willlen bestemmen voor private en bescheiden woningen, in plaats van sociale woningbouw. Gemeenteraadslid Pablo Annys (sp.a), de voorzitter van de Brugse Maatschappij voor Huisvesting, zei in de gemeenteraad ...Lees Meer

Audio Ook sp.a fractie op zijn minst verdeeld over uitzendverbod

illustratieDe voorzitter van de Brugse gemeenteraad, André Van Nieuwkerke, heeft de Stadsomroep vanavond in het stadhuis verboden de gemeenteraad op antenne te brengen. Volgens André Van Nieuwkerke moet er om tal redenen 'een paar maanden worden uitgesteld om eens goed na te denken over de implicaties.' Zo zou volgens de voorzitter van de raad in het partijvoorzittersoverleg onder meer gebleken zijn dat er 'heel wat raadsleden vragen hebben rond mogelijke schending van hun privacy en bij het beeldrecht'.

Pablo Annys: het mag zelfs nog meer zijn

Heel wat raadsleden en grote delen van de bevolking ...Lees Meer

Audio Brugse Maatschappij voor Huisvesting krijgt goed rapport van Vlaanderen

illustratieUit het recent overgemaakte rapport van de Visitatieraad, een commissie van experts, die aangesteld werd door Vlaams Minister van Wonen, Freya Van den Bossche om alle Vlaamse sociale huisvestingsmaatschappijen door te lichten, blijkt dat de Brugse Maatschappij voor Huisvesting (BMH) het vrij goed doet. Op het vlak van interne controle levert de maatschappij, die als eerste in West-Vlaanderen zijn rapport kreeg, zelfs 'uitzonderlijke prestaties met een voorbeeldfunctie voor andere sociale huisvestingsmaatschappijen', zo leest het rapport letterlijk. (Zie link onderaan naar volledig rapport) Toc...Lees Meer

Karin Robert blijft vrijwel zeker in Brugse OCMW raad

illustratieGisteren is een voorstel tot decreet goedgekeurd dat de mogelijkheid schrapt dat een Raad van Verkiezingsbetwistingen ambtshalve uitspraken kan doen omtrent verkiezing ocmw raden. Het decreet zou de lopende procedure bij de Raad Van State (RVS) zonder voorwerp laten en betekent vrijwel zeker, dat Karin Robert van Groen, die na een "fout" van een sp.a gemeenteraadslid die blanco en ongeldig stemde bij de verkiezing, werd verkozen toch lid zal blijven van de Brugse OCMW-raad.

Geen ambtshalve interventies meer

Volgens de provinciale raad voor verkiezingsbetwistingen, die zonder klacht het...Lees Meer

Audio Brugge maakt zich op voor hardere aanpak leegstand

illustratieDe Brugse gemeenteraad heeft gisterenavond een tijdelijke verordening goedgekeurd, in afwachting van een nieuw gezamenlijke procedure om verkrotting en leegstand te voorkomen. Voor gemeenteraadslid Pablo Annys (sp.a) aanleiding om de aanpak van het vorige bestuur eens te analyeren en alvast de voorzet te geven voor een duidelijk actievere aanpak.

Weinig en lage leegstandstaks

"In 2008 stonden er 34 woningen op de leegstandsinventaris die een stedelijke belasting op leegstand moeten betalen en je zou op basis hiervan kunnen besluiten dat de woningen in Brugge van een goede kwaliteit zijn...Lees Meer

Vandaag