Nieuws uit de Brugse regio

Campings mogen geen hotels worden


Audio Reportage


De Haan, donderdag 29/9/2005. In De Haan-Wenduine, aan het strand Harendijke, wordt opnieuw een camping, - deze keer is het camping Mercator - verkocht met als bedoeling er witte huisjes te bouwen. De tientallen gezinnen die er verblijven, moeten weg. De bewoners zijn er het hart van in en plannen voor komende zaterdag een actie.

Wilfried Vandaele, fractieleider in de provincieraad voor N-VA, wil dat de overheid snel vastlegt wat wel en niet mag, want alleen al in De Haan komen zo'n 800 kampeerplaatsen in het gedrang.

De druk van immobiliŽn en andere kapitaalkrachtige bouwheren op de campingeigenaars is groot. Vele uitbaters kunnen moeilijk weerstaan aan de grote bedragen die worden geboden. Het is niet enkel de bedoeling dat caravans en chalets vervangen worden door stenen vissershuisjes, maar er zijn ook aanvragen voor hotelaccommodatie en andere grootschalige projecten.

Verordening?

Om te vermijden dat de gordel achter de duinen helemaal wordt volgebouwd, was de Provincie West-Vlaanderen van plan een verordening te maken voor alle kustgemeenten. Daarin zou staan wat wel en niet toegelaten kon worden op de huidige campings. Mede omdat enkele kustgemeenten het heft liever zelf in handen wilden houden, besloot de Provincie op een bepaald ogenblik een stap terug de zetten en de gemeenten een grotere rol te laten spelen. De provincie wou ze wel ondersteunen en helpen, en om daar extra middelen voor ter beschikking te krijgen, zou door Westtoer bij minister Bourgeois een project worden ingediend in het kader van het Kustactieplan. Nu de aanvragen voor het Kustactieplan binnen zijn, blijkt het project uiteindelijk niet te zijn ingediend.

Wilfried Vandaele verbaast zich hierover en stelde vandaag op de provincieraad aan gedeputeerde Patrick Van Gheluwe de vraag wat de provincie nu gaat doen. De gedeputeerde antwoordde dat Westtoer niet op tijd klaar was met de aanvraag en nu mikt op de tweede ronde van het Kustactieplan (januari 2006). Daarbij blijft het wel de vraag of het project uiteindelijk door de jury geselecteerd zal worden.

Om een en ander te bespoedigen, vraagt Vandaele aan Toerismeminister Geert Bourgeois dat hij het initiatief zou nemen om de verschillende betrokkenen rond de tafel te brengen. Hij denkt dan in de eerste plaats aan de provincie en aan de kustgemeenten.

(FN-Meegedeeld-WV)
Meer over Politiek    N-VA    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag