Nieuws uit de Brugse regio

Bouw windturbinepark op de Thorntonbank kan starten


Audio Reportage


Brugge, donderdag 15/4/2004. Minister van de Noordzee, Johan Vande Lanotte heeft deze morgen dan eindelijk de bouw Ėen milieuvergunning toegekend voor het C-Power windmolenpark op de Thorntonbank. Met deze vergunning is de weg voor C-Power geŽffend om aan te vangen met het grootste hernieuwbare energie project tot op heden gerealiseerd in BelgiŽ.

Nog vergunningen nodig

Na de toekenning van een domeinconcessie voor dit project op de Thorntonbank in 2003 en de nodige onshore en offshore kabelvergunningen in het eerste trimester van 2004 vormt deze vergunning een belangrijk bekroning van een lang vergunningentraject en kan weldra aangevangen worden met de verdere voorbereidingen voor de bouw van dit farshore windmolenpark van Europese allure.

In de vergunning worden 42 gebruiksvoorwaarden opgelegd. Bovendien moet C-Power een uitgebreid milieumonitoringsprogramma uitvoeren en financieren ten belope van meer dan 2 miljoen euro voor de eerste vijf exploitatiejaren. Tenslotte dient C-Power de bestaande interventiecapaciteit van de overheid inzake scheepvaartveilligheid te versterken door de inzet van een eigen multi-purpose schip.

60 windmolens

Het project van C-Power op de Thorntonbank voorziet in de bouw van 60 windturbines van 3,6 MW elk, de best beschikbare technologie van het ogenblik. Met de bouw van een windmolenpark op de Thorntonbank kan reeds stroom geleverd worden voor meer dan 400.000 inwoners en kan de Belgische regering ongeveer ťťn derde realiseren van de hernieuwbare energie verplichting, die ons land nog aanvullend tegen 2010 moet nakomen. Het Protocol van Kyoto en Europese afspraken die daarop volgden, verplichten BelgiŽ om tegen 2010 zes procent van zijn elektriciteitsbehoefte op te wekken uit hernieuwbare energiebronnen. Het C-Power project kan deze 6% verplichting voor het elektriciteitsverbruik van alle gezinnen van ons land bijna volledig invullen.

Consortium

De partners in C-Power, een consortium van voornamelijk Belgische bedrijven, hebben al aanzienlijke ervaring opgedaan met de bouw van offshore windmolenparken elders in Europa. Zo was het Antwerps bedrijf Dredging International betrokken bij de bouw van vijf zogenaamde multimegawatt offshore windparken, die vandaag in Europa operationeel of in opbouw zijn.

Tewerkstelling

Op het vlak van tewerkstelling in de hernieuwbare energie sector zou dit windmolenpark op zee voor een doorbraak kunnen zorgen zodat BelgiŽ een deel van zijn achterstand ten opzichte van onze buurlanden kan ophalen. Voor heel wat Belgische bedrijven die op dit moment actief zijn in de windenergie sector is dit een unieke kans om ook in eigen land hun know-how ten toon te spreiden.

De bodemonderzoekscampagne dewelke noodzakelijk vooraf gaat aan de bouw van een dergelijk windmolenpark zal opgestart worden in mei om aldus reeds in 2005 een eerste reeks windturbines te kunnen installeren.

Financiering

Alvorens echter de bouw effectief van start zal kunnen gaan, dient C-Power nog de financiering van dit windmolenpark te finaliseren. C-Power dringt dan ook bij de bevoegde overheden aan om werk te maken van een stabiel investeringsklimaat gebaseerd op een standvastige wetgeving zodat langlopende financiŽle engagementen kunnen aangegaan worden.

(FN-Meegedeeld)

Meer over Milieu    Tewerkstelling    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag