Nieuws uit de Brugse regio

Meld- en informatiepunt armoede geopend

Meld- en informatiepunt armoede geopend
Brugge, dinsdag 25/11/2014. Bruggelingen die vragen hebben over armoede, kunnen vanaf nu terecht in het 'meld- en informatiepunt armoede', in het Sociaal Huis in de Hoogstraat in Brugge. 'Het 'meld- en informatiepunt armoede' wil informatie bieden over hoe we kunnen omgaan met armoede. Iedereen in onze samenleving kan in aanraking komen met mensen die in armoede leven. Maar men weet niet altijd hoe ermee om te gaan, of waar ze in Brugge terechtkunnen. Sommigen stellen zich de vraag hoe ze mensen in armoede kunnen ondersteunen. Anderen willen actie ondernemen om dit onrecht in onze samenleving te bestrijden. In het meld- en informatiepunt armoede kunnen mensen hun oor te luister leggen. Ze kunnen er terecht met al hun vragen en suggesties. Wat kan jij als buurman, mantelzorger, postbode of leerkracht zelf doen? Waar kan de persoon met een vermoeden van armoede naartoe doorverwezen worden? Op welk hulp- en dienstverleningsaanbod kan deze persoon een beroep doen? Wie met deze vragen zit, kan in het meld- en informatiepunt een antwoord vinden', vertelt OCMW-voorzitter Dirk De fauw (CD&V).

Ruim 15% van de Belgische bevolking behoort tot de groep met een armoederisico op basis van het inkomen. Maar armoede is niet enkel een gebrek aan geld. Wie in armoede leeft, zit verstrikt in allerlei vormen van sociale uitsluiting die op elkaar inwerken en elkaar versterken. 'Het meld- en informatiepunt zal acties ondernemen om armoede proactief te detecteren en te voorkomen. Er zal nagedacht worden om specifieke acties te ondernemen naar kwetsbare groepen', aldus de voorzitter.

Het meld- en informatiepunt zal ook een brug zijn naar andere diensten. 'Als we armoede willen bestrijden, dan moeten we met zo veel mogelijk actoren samenwerken. Er zal nauw contact zijn met andere organisaties en diensten. Zo kunnen we een wegwijzer worden naar lokale partners. Er zullen ook vormingen georganiseerd worden rond 'wat is armoede en hoe herken je armoede?'. Dat zal gebeuren in nauwe samenwerking met de verenigingen waar armen het woord nemen. Het is de bedoeling om zo armoede op te sporen en aan te pakken', zegt De fauw.

In het meld- en informatiepunt zullen een aantal experten werken, elk vanuit hun eigen invalshoek. 'Onder andere de ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting gaat hier aan de slag. Zij wordt ingezet voor de sensibilisering en zal de link leggen met de verenigingen waar armen het woord nemen. Ze heeft ook aandacht voor de stem van de armen. Vanuit haar deskundigheid kan ze verborgen knelpunten naar boven brengen', besluit De fauw.

Bruggelingen die vragen hebben rond armoede kunnen iedere dinsdag binnenspringen in het meld- en informatieloket (Sociaal Huis, Hoogstraat 9), van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.30 uur.
Het loket is dagelijks telefonisch bereikbaar: 050 32 77 70 en via e-mail: armoede@sociaalhuis-brugge.be

(FN-Meegedeeld-Brugge)

FN
Contacteren via mail armoede@sociaalhuis-brugge.be
Meer over Economie    Politiek    CD&V    Dirk De Fauw    Huisvesting    Senioren    Sociaal    Zorg    Welzijn    Verenigingen    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag