Nieuws uit de Brugse regio

Brugge houdt vast aan besparingen op personeel en laat toerist mee betalen


Audio Reportage

Brugge houdt vast aan besparingen op personeel en laat toerist mee betalen
Brugge, maandag 24/11/2014. De stad Brugge houdt vast aan aan haar plannen die vorig jaar voor het eerst werden ontvouwd, om stevig te besparen op stadspersoneel: het afgelopen jaar vloeiden 75 mensen af via pensionering af, zonder dat deze werden vervangen en dat moeten er in de komende jaren nog eens 243 meer worden. Wel zal, in zeer uitzonderlijke en goed verdedigbare individuele gevallen wel een personeelslid worden vervangen, als de werking van een dienst in het gedrang zou komen,' lichtte burgemeester Renaat Landuyt (sp.a) deze middag toe. 'En door deze werkwijze kunnen we, los van wat in Brussel beslist wordt inzake besparingen toch verder investeren in cultuur en welzijn. En die 2 miljoen bijvoorbeeld voor de TrieŽnale, brengt zijn geld in een toeristische stad meer dan op.'

Geen extra centen

'Wat Brugge betreft blijft ons engagement hetzelfde. Als Vlaanderen bijvoorbeeld inzake het Entrepot Beslist dat het provinciefonds daar niet meer aan mee kan financieren, dan betekent dat dat we inhoudelijk een paar herschikkingen samen zullen moeten beslissen, maar als we de mensen van de cultuur- en welzijnssector beter kunnen laten samen werken, dan denk is dat we daar efficiŽntiewinsten uit kunnen halen,' zegt Landuyt.

Laat toerist mee betalen

'We hoeven nu geen extra geld te vragen aan de Bruggeling, integendeel, we kijken om de gebruiker meer te laten betalen en dat zijn dan de niet-Bruggelingen, maar voor de Bruggeling zien wij geen fiscale verhogingen".

Kasseien geleidelijk vervangen

'Met het proefproject in de Geldmuntstraat kijken we hoe we kasseien kunnen vervangen door een duurzaam alternatief en van zodra we daar een oplossing kunnen voor vinden, kan ook de Katelijnestraat bijvoorbeeld worden aangepakt, maar we moeten eerst een goede oplossing hebben. We moeten ook eerst een oplossing vinden samen met De Lijn om de zware bussen uit de stad te houden,' stelt de burgemeester nog.

Overigens konden we niet het 'klassiek' interview met de bevoegde schepen voor financiŽn Boudewijn Laloo (CD&V) registreren, omdat hij kort na de voorstelling onwel werd: alvast beterschap gewenst!

(FN-Eigen Berichtgeving/Foto: FN)

FN
Meer over Economie    Politiek    CD&V    sp.a    Renaat Landuyt    Boudewijn Laloo    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag