Nieuws uit de Brugse regio

CD&V Sint-Pieters wil veiliger sportpark Tempelhof


Audio Reportage

CD&V Sint-Pieters wil veiliger sportpark Tempelhof
Brugge, zaterdag 22/11/2014. Deze morgen heeft CD&V Sint-Pieters een korte actie gehouden om hun voorstel voor een veiliger sportpark Tempelhof toe te lichten. Het Tempelhof is een belangrijk deel van Sint-Pieters geworden maar door het toenemende succes en het stijgend aantal activiteiten is er te weinig parkeergelegenheid en wordt het voor spelende kinderen onveilig. 'Verschillende sport-, jeugd- en buurtverenigingen organiseren er steeds mee en dit jaar werd er een nieuwe judozaal ingehuldigd en kreeg het bestaande speelplein kreeg een grondige opknapbeurt. In september is er nog een plan voorgesteld voor een toekomstig skatepark en dit betekent dat het park moet grondig herbekeken worden naar verkeersveiligheid toe,' zegt Björn De Windt , de sectievoorzitter van CD&V in Sint-Pieters.

Probleem

'Momenteel moeten de bezoekers voor het Cultuurcentrum De Dijk en de begraafplaats rond de speeltuin en de sporthal rijden om de tweede parkeerzone te bereiken. Het personeel van de groendienst moeten dezelfde weg volgen om hun gebouw te bereiken. De grasbermen doorheen het domein worden gebruikt als parkeerplaats wanneer er onvoldoende parkeerplaats is of gewoon om minder ver te wandelen. Dit veroorzaakt veel schade en zorgt vooral voor een zeer onveilige situatie in het park waar veel jongeren aanwezig zijn om hun sport, spel en vrije tijd te beleven, ' stelt Björn De Windt vast.

Voorstel

'Daarom gaan wij voor een verkeersluw Tempelhof. Met enkele doordachte ingrepen kunnen de gebruikers van dit park in een veiligere omgeving vertoeven en spelen. Dit kan door het plaatsen van verkeerspalen tussen enerzijds het petanqueveld en de speeltuin en anderzijds aan de lokalen van de voetbalclub. Door rechts van de sporthal een nieuwe verharding aan te leggen blijft het terrein van de groendienst bereikbaar en ontstaat er en verbinding tussen de twee bestaande parkeerzones. Leveringen aan het lokaal van voetbalclub Daring Brugge en buurthuis 't Meulentje zijn mogelijk via de weg die vanaf de Oostendsesteenweg langs de spoorweg loopt. Door het plaatsen van de paaltjes wordt de zone vanaf het speelplein, de petanquebaan, het basketplein en later het toekomstig skatepark tot aan de jeugdlokalen verkeersvrij. Zo kunnen de jongeren op een veilige manier in het park vertoeven en is er minder schade aan de grasbermen. En door de nieuwe verharding langs de sporthal worden de auto's meer gescheiden van de zwakke weggebruikers en biedt het de mogelijkheid om een 20 -tal extra parkeerplaatsen te voorzien aan de kant van het gebouw. Door deze ingreep worden de beide parkeerzones op een eenvoudige en overzichtelijke manier met elkaar verbonden, zonder rond de sporthal te rijden. Door de extra parkeerplaatsen achteraan De Dijk en de begraafplaats kan dit een alternatief zijn voor het parkeerprobleem langs de Blankenbergse Steenweg, want bijvoorbeeld tijdens activiteiten in het buurt- en cultuurcentrum zijn er momenteel te weinig parkeerplaatsen. Dit kan ook een meerwaarde zijn voor het centrum van St-Pieters en de handelaars in de onmiddellijke omgeving, ' licht Björn De Windt toe.

CD&V Sint Pieters zal het voorstel eerstdaags overmaken aan het college van Burgemeester en Schepenen 'om hier snel werk van te maken.'

(FN-Eigen Berichtgeving/foto: FN)
Meer op www.stadsomroep.com/images/TempelhofVoorstel.pdf
Meer over Verkeer    Sport    Kinderen    Jongeren    Ruimtelijke Ordening    Actie    Mobiliteit    Politiek    CD&V    Sint-Pieters    Georgina Denolf    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag