Verkeer

Vellen bomen op het Admiraal Keyesplein

Werken in Brugge tot woensdag, 5/11/2014:

Brugge, maandag 27/10/2014. De stad Brugge is van plan om het Admiraal Keyesplein, de Vindictivestraat, de Wielingenstraat en de Blokschepenstraat te vernieuwen.

In mei jl. werden de bewoners op een inspraakvergadering uitgenodigd om het voorstel tot heraanleg te bespreken.

Ondertussen heeft de Wegendienst, samen met alle andere bevoegde diensten, het dossier verder voorbereid om het voor goedkeuring te kunnen voorleggen aan de Gemeenteraad op 24 november a.s. Na deze beslissing worden de bewoners verder ge´nformeerd.

Vellen bomen

Als voorbereiding op de geplande heraanleg is het nodig dat de bomen op het plein worden geveld.
De firma Van Bruwaene-Kindt bvba uit Lichtervelde voert deze werkzaamheden uit in de periode van 29 oktober - 5 november a.s.
Verkeer blijft op het Admiraal Keyesplein mogelijk, weliswaar op een versmalde rijbaan.

Meer informatie over de werkzaamheden ?
Met vragen over de uitvoering kan men terecht bij de stedelijke Groendienst, Buiten de Smedenpoort 2, 8000 Brugge - t 05032 90 11 - groendienst@brugge.be

(FN-Meegedeeld-Brugge)

FN
Contacteren via mail groendienst@brugge.be
Meer verkeersinformatie vindt op de pagina Verkeer!

Meer over Verkeer    Ruimtelijke Ordening    Milieu    Mobiliteit    Zeebrugge    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag