Verkeer

Opbraak voetpad en aanleg groenzone in Warande

Werken in Brugge tot vrijdag, 31/10/2014:

Brugge, vrijdag 3/10/2014. Het College van Burgemeester en Schepenen besliste in zitting van 1 september jl. tot opbraak van het voetpad en de aanleg van een groenzone in Warande.

De Wegendienst ontving klachten over grondwespen in Warande. Bij nazicht bleek het om duizenden wespen te gaan die onder de tegels van het voetpad hun nest en broedplaats hadden gevonden. De tegels liggen zonder fundering in het zand. Eerdere pogingen om de voegen uit te blazen en om cementmortel in te schuren hebben niet tot het gewenste resultaat geleid. Als enige degelijke oplossing rest er de grond volledig af te graven.

Warande is een doodlopende straat die uitgeeft op het groengebied 'Gemeneweidebeek'. De Gemeneweideweg-Zuid en de Sparrenstraat leiden allebei naar Warande en hebben geen voetpaden, maar groenzones die doorbroken zijn door opritten en paadjes. Voor een homogeen wijkbeeld en gezien de hele groene omgeving en het weinige verkeer, opteert de Stad Brugge ervoor om de voetpaden niet opnieuw aan te leggen maar een groene berm in te richten.

Aannemer Verkinderen bvba uit Eernegem kreeg de opdracht om de werkzaamheden uit te voeren. Onder normale (weers)omstandigheden zal hij de tweede helft van oktober starten. Het einde is voorzien tegen het einde van oktober.

(FN-Meegedeeld-Brugge)
Meer verkeersinformatie vindt op de pagina Verkeer!

Meer over Verkeer    Jongeren    Mobiliteit    Zeebrugge    Assebroek    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag