Nieuws uit de Brugse regio

UNIZO op zoek naar businessopportuniteiten op zee voor Zeebrugge

UNIZO op zoek naar businessopportuniteiten op zee voor Zeebrugge
Brugge, donderdag 28/8/2014. Dezemorgen trok UNIZO met een boot vol ondernemers naar de windmolenparken op de Thorntonbank voorde kust van Zeebrugge. Op deze zandbank voor onze Vlaamse kust, rijzen momenteel de windmolens uit de zee op. Dit brengt een nieuwe economie met zich mee waar onze KMO's graag op inspelen.

Opportuniteiten?

Momenteel staan er op het stukje Belgische Noordzee ongeveer 100 turbines. Daar moeten er de komende jaren minstens nog 400 bijkomen. Aan onderhoud en uitbating alleen al betekent dat 250 jobs, 20 jaar lang gegarandeerd. Naast werkgelegenheid in loondienst, biedt dit ook een grote businessopportuniteit voor onze Vlaamse KMO's aan wal. Voor zeer specifieke taken, waarvoor het technisch personeel offshore niet opgeleid is, zijn de grote onderhoudsfirma's op zoek naar bedrijven dichtbij. Wisselstukken en specifieke materialen zoals verf en smeerolies moeten snel ter plaatse zijn en beantwoorden aan hoge kwaliteitseisen. Bij bedrijven zoals Senvion en Vestas zijn onze KMO's reeds bekend als uitblinkers in snelheid, flexibiliteit, kwaliteit, met ander woorden: de perfecte zakenpartner.

Onderbenut

Helaas, zo blijkt, vinden beide partijen elkaar nog onvoldoende en om hieraan tegemoet te komen, organiseert UNIZO een aantal activiteiten, waarbij een rondreis wordt gemaakt langs de locaties, organisaties en bedrijven die cruciaal zijn bij het zakendoen met deze nieuwe sector. De boottocht naar de Thorntonbank maakt hier deel van uit. Aan boord zaten een zestigtal ondernemers (foto), uit zeer diverse sectoren, die allemaal een opportuniteit zien voor hun bedrijf en een aantal sleutelfiguren in de offshorewindindustrie van Oostende.

Nood aan hoogspanningslijn

Met de vrees voor een energietekort deze winter, wordt de nood aan alternatieve energiebronnen zoals windenergie, steeds prangender. De bouw van de volgende windmolens is onder voorbehoud, mits het toekennen van bouwvergunningen voor de hoogspanningslijn om de energie aan land te krijgen. UNIZO ijvert dan ook voor een vlotte afhandeling van dit dossier, dat onder meer door enkele Brugse actiegroepen wordt tegen gehouden, omdat de hoogspanninslijnen, zoals ze nu uitgetekend zijn, woonwijken doorkruisen.

(FN-eigen Berichtgeving/Foto: Ingezonden)

FN
Meer over Economie    Haven    Evenementen    Zeebrugge    Ondernemen    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag