Nieuws uit de Brugse regio

Burgemeester over politie bij bezoek Xi Jinping: zoals bij eender welke betoging


Audio Reportage


Volledige ongemonteerde "live" audio

 Burgemeester over politie bij bezoek Xi Jinping:  zoals bij eender welke betoging
Brugge, dinsdag 29/4/2014. Tijdens de Brugse gemeenteraad dinsdagavond vroeg raadslid Ann Soete (N-VA) zich af of politie en burgemeester niet teveel op Chinese wijze te werk waren gegaan, bij hun aanpak van enkele Tibetanen en hun sympathisanten tijdens het voorbije bezoek van de Chinese President Xi Jinping op 1 april 2014 aan Brugge. 'Laat het duidelijk zijn dat we er alle begrip voor hebben dat er naar aanleiding van het officieel bezoek van de Chinese president of andere bezoekers voldoende veiligheidsmaatregelen worden genomen. Maar dat er vr en tijdens de actie in totaal meer dan 20 mensen administratief werden aangehouden, Tibetanen n drie Belgen ook, bestuursleden van de 'Vrienden van Tibet', kan er bij ons niet in'zei Soete. 'Deze burgers wilden op een vreedzame wijze hun recht op vrije meningsuiting uitoefenen: iets wat bij ons normaliter kan, in China niet.'

Niet anders was gehandeld

In zijn antwoord stelde burgemeester Renaat Landuyt, dat er 'niet anders was gehandeld, dan bij eender welke andere betoging'. Hij stelde: 'als burgemeester kan ik de wereldproblemen niet oplossen' en dus werd op zoek gegaan 'naar de juiste evenwichten, zodat iedereen zijn mening kan uiten...'. Daarbij werden volgens Landuyt 15 administratieve aanhoudingen verricht op basis van inschattingen van de politie, die gedrag had vastgesteld dat de veiligheid in het gedrang had kunnen brengen... op het terrein... Deze mensen werden voor de duur van het gevaar gearresteerd'. Toe Sammy Roelant van Groen navraag deed over een prop die in mond van een betyoger zou zijn geduwd bdoor de poltie, antwoordde Landuyt, die getuige was van wat op de Markt was gebeurt, dat niet te hebben gezien, maarwel zag dat de Korpschef van de politie ook onmideellijk terplekke was, om na te gaan of een en ander correct verliep...' Op de bemerking van Ann Soete, dat vr het bezoek van Xi Jinping alle gevels van de huizen op de route waar de Chinese president zou langskomen, gecheckt waren, omdat er vooral niets zichtbaar mocht zijn wat verwijst naar Tibet, zoals bijvoorbeeld een Tibetaanse vlag of een foto van de Dalai Lama, reageerde Landuyt niet.

(FN-Eigen Berichtgeving/Foto: Archief)

Volledige tekst vraag Ann Soete:

Actie Tibetanen tijdens bezoek Chinese President.

Naar aanleiding van het bezoek van de Chinese president Xi Jinping op 1 april 2014 aan Brugge, heeft International Campaign for Tibet en Lungta Association Belgium in de namiddag een vreedzame actie georganiseerd om de aandacht te vestigen op de schending van de mensenrechten in het sinds 1950 door de Chinese overheid bezette Tibet. In totaal hebben 120 personen deelgenomen, leden van de Tibetaanse gemeenschap, andere Tibetverenigingen zoals de Tibetaanse-Vlaamse Vriendenkring en Tibetsympathisanten waaronder ons Provincieraadslid Peter De Roo. Alles verliep heel rustig en sereen, en er waren geen incidenten, met uitzondering van n enkele Tibetaan die -los van de gecordineerde actie- over het dranghekken klom op de Markt.
Burgemeester laat het duidelijk zijn dat we er alle begrip voor hebben dat er naar aanleiding van het officieel bezoek van de Chinese president of andere bezoekers voldoende veiligheidsmaatregelen worden genomen.
Maar dat er vr en tijdens de actie in totaal meer dan 20 mensen administratief werden aangehouden (Tibetanen en drie Belgen ook, bestuursleden van de 'Vrienden van Tibet') kan er bij ons niet in. Deze burgers wilden op een vreedzame wijze hun recht op vrije meningsuiting uitoefenen: iets wat bij ons normaliter kan, in China niet.

De Tibetanen werden preventief opgepakt -niet omdat ze een bedreiging vormden- maar louter en alleen omdat ze Tibetaan zijn. Zij deden helemaal niks provocerend, ze droegen of toonden bijvoorbeeld geen Tibetaanse vlag, ze vormden op geen enkel moment een bedreiging, ze waren gewoon op weg naar het Minnewaterpark. Zij wisten dat er enkel een vergunning was voor de actie in het Minnewaterpark en ze hielden zich daar ook aan. Op die manier werd hen verhinderd om naar het protest te gaan dat nochtans officieel door Stad Brugge werd vergund.
Hoe kunt u als hoofd van de Politie enerzijds toestemming geven aan dit vreedzaam protest en anderzijds diezelfde Politie opdracht geven om wie Tibetaan is of sympathin vertoont met de Tibetaanse zaak, preventief op te pakken, en dit op verschillende plaatsen in de stad?
Een Brugse advocate liet ons weten dat een aantal van haar Tibetaanse clinten die niets met het protest te maken hadden maar op weg waren naar haar kantoor buiten het centrum van de stad, k opgepakt werden en op deze manier hun afspraak hebben gemist.
We hebben bovendien ook uit goede bron vernomen dat vr het bezoek van Xi Jinping alle gevels van de huizen op de route waar de Chinese president zou langskomen, gecheckt waren omdat er vooral niets zichtbaar mocht zijn wat verwijst naar Tibet, zoals bijvoorbeeld een Tibetaanse vlag of een foto van de Dalai Lama.
Burgemeester, net zoals in Tibet waar het bezit van een Tibetaanse vlag of een foto van de Dalai Lama voldoende zijn om voor minstens zeven jaar in de gevangenis te verdwijnen, ging Brugge, u incluis, op 1 april plat op de buik voor de druk van China.
Onze partij en de voltallige N-VA fractie drukt haar ongenoegen en afkeer uit voor dergelijke praktijken waarbij blijkbaar Chinese normen worden gehanteerd en de wet wordt gedicteerd vanuit Peking.
Onze Stad, Brugge, al sinds jaar en dag internationaal gerenommeerd voor haar openheid en gastvrijheid voor miljoenen toeristen, met een traditie van de Romero-herdenkingen en respect voor mensenrechten; wel datzelfde Brugge was op 1 april een klein beetje Lhasa, de hoofdstad van Tibet; een stad waar de oorspronkelijke Tibetaanse bevolking al decennialang onder het juk van de Chinese machthebbers ligt en er een enorme Chinese militaire aanwezigheid heerst. Een stad die vol camera's hangt, met erg strikte controles, een minimale bewegingsvrijheid voor de Tibetanen, intimidaties door de Chinese overheid en waar willekeurige arrestaties meer regel zijn dan uitzondering.
Burgemeester, het recht op vrije meningsuiting is n van die zaken die ons van het Chinese regime onderscheiden, maar op 1 april was dit in Brugge niet langer het geval.
Ik heb daarom voor u volgende vragen:
1) Bevestigt u de preventieve arrestaties op 1 april in Brugge?
2) Hoeveel administratieve aanhoudingen zijn er precies geweest, en kunt u ook de namen geven van die personen?
3) Op basis van welke rechtsgronden en feiten gebeurden deze preventieve aanhoudingen?
4) Waarom kregen de gearresteerden geen duidelijke verklaring voor hun aanhouding?
5) Waarom moesten deze aanhoudingen gerekt worden tot na het bezoek van de Chinese president? Waarom werden er dus nog Tibetanen opgepakt op het moment dat de Chinese president de stad al had verlaten?
6) Hoe verklaart de Burgemeester dat mensen die hun recht op vrije meningsuiting op een gewone, niet gewelddadige maar beschaafde wijze willen uitoefenen, hierin worden gefnuikt?
7) Hoe verklaart de Burgemeester dat hij enerzijds toestemming gaf voor een vreedzame manifestatie door International Campaign for Tibet en Lungta Association Belgium en anderzijds een deel van de actievoerders die slechts op weg waren naar het protest preventief liet oppakken?
8) Vindt de Burgemeester het niet geoorloofd dat mensen protesteren tegen een dictatoriaal regime? Of vindt de Burgemeester de bezetting van Tibet door de Chinese overheid geen overtreding van het internationaal recht?
9) Vindt de Burgemeester dat eventuele economische belangen prevaleren op mensenrechten?
10) Is de Burgemeester op de hoogte van het feit dat er binnen de Volksrepubliek China ernstige problemen zijn met de mensenrechten en dat minderheden zoals de Tibetanen en de Oeigoeren er zwaar worden onderdrukt en gediscrimineerd?
11) Is de Burgemeester van plan om eventueel vreedzaam protest in de toekomst tegen het schenden van de mensenrechten door dictatoriale regimes op een even ambivalente wijze aan te pakken?
12) Is de Burgemeester het met ons eens dat we van de toenadering tussen China en Europa gebruik moeten maken om de economie een hefboom te laten zijn in het streven naar een groter respect voor de mensenrechten in China en Tibet?

FN
Meer over Actie    Opinie    Politiek    N-VA    Groen    sp.a    Renaat Landuyt    Ann Soete    Sammy Roelant    Politie en Gerecht    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag