Nieuws uit de Brugse regio

Brugs gemeenteraadslid Jasper Pillen mag niet interpelleren over mobiliteitspolitiek


Audio Reportage

Brugs gemeenteraadslid Jasper Pillen mag niet interpelleren over mobiliteitspolitiek
Brugge, zondag 27/4/2014. Brugs gemeenteraadslid Jasper Pillen (Open VLD) wordt de mond gesnoerd, wanneer hij in de gemeenteraad wil interpelleren over de mobiliteitspolitiek van de stad. De rechtstreekse aanleiding tot zijn vraag om in de volgende gemeenteraad het schepencollege te interpelleren, is overigens de berichtgeving van de Stadsomroep, nadat vorig wekend de Sint-Jorisstraat een 4X4 voertuig tegen hoge snelheid 5 verkeerspaaltjes en een verkeersbord omver maaide (foto), alvorens zich in een geparkeerde auto aan de overkant van de straat te boren en dan vluchtmisdrijf te plegen. 'De gevaarlijke bocht vlak na het oversteken van de Vlamingbrug, staat bij de politie gekend', melden wij toen en Pillen wilde met zijn interpellatie te weten komen hoe en wanneer burgemeester en schepen de verkeersveiligheid op dit en enkele gelijkaardige andere punten in de stad wil aanpakken. Hij mag echter niet interpelleren: zijn vraag werd 'door voorzitter André Van Nieuwkerke (sp.a) en de fractieleiders niet als interpellatie op de gemeenteraad geagendeerd. Men vond dit materie voor een schriftelijke vraag.'
Pillen zelf noemt dit een 'schandalige... censuurmaatregel... die afbreuk doet aan de wettelijk vastgelegde controlerende functie van de gemeenteraad.'
Overigens worden de voorbije maanden regelmatig interpellaties van raadsleden van verschillende partijen geweigerd, ook van de meerderheid, omdat dit, en we citeren, 'in het belang van de waardigheid van de openbare zitting van de gemeenteraad' zou zijn, einde citaat.

Ons oordeel

Laat ons nu als onafhankelijke waarnemers van wat er gebeurt in de Brugse gemeentepolitiek van oordeel zijn, dat raadsleden beter zelf bepalen waar die grens ligt, ook al was het maar om de waan van censuur niet te wekken. Het dossier waarvan sprake was in 2008 voor het eerst onderwerp van een schriftelijke vraag en ondanks vele antwoorden op meerdere vragen, ook in openbare inspraakmomenten voor burgers, werd aan de problematiek nog niets gedaan. Dezelfde problemen doen zich op tenminste 7 plaatsen in Brugse Zones 30 voor. Dan dringt in een normaal werkende democratie, waar Brugge blijkens meerdere politieke ingrepen de voorbije maanden niet meer toe behoort, wéldegelijk als onderwerp van een discussie ten gronde in het forum dat daarvoor bij wetten en decreten werd opgericht: de gemeenteraad. Niet in achterkamertjes en briefwisseling, waar -zo blijkt uit de feiten- niets mee gebeurt.

(FN-Eigen Berichtgeving/Foto: FN)

FN
Meer over Verkeer    Mobiliteit    Politiek    Open VLD    Jasper Pillen    Andre Van Nieuwkerke    Politie en Gerecht    Binnenstad    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag