Nieuws uit de Brugse regio

Nederlands op de werkvloer voor zij die meer moeite hebben met Nederlands als contacttaal

Nederlands op de werkvloer voor zij die meer moeite hebben met Nederlands als contacttaal
Brugge, maandag 14/4/2014. 16 deelnemers van het OCMW-project 'Nederlands op de werkvloer' hebben vandaag uit handen van OCMW-voorzitter Dirk De fauw een attest ontvangen.

'Nederlands op de werkvloer' is een project van het OCMS dat mensen 'met beperkte communicatieve vaardigheden in de Nederlandse taal, maar voor wie tewerkstelling toch aangeraden is' kansen wil geven. Hun opleiding duurde een vol jaar en kwam er nadat eerder pogingen Nederlands te leren onvoldoende bleken te werken. 'Er worden heel wat inspanningen geleverd in het gewone aanbod van Nederlands voor anderstaligen en er zijn ook aanvullende projecten zoals ons voortraject 'Taalent', maar toch blijken een aantal cliŽnten geen vorderingen meer te maken in het Nederlands als contacttaal. Het is dan ook weinig zinvol om hen een taaltraject te laten volgen voorafgaand aan een tewerkstelling. We kunnen deze mensen beter inschakelen in een begeleide vorm van tewerkstelling, met extra aandacht voor de taalvaardigheid die nodig is op de werkvloer', vertelt OCMW-voorzitter Dirk De fauw. 'En dit project 'Nederlands op de werkvloer' wil hieraan tegemoetkomen. Naast de opleiding zelf is er heel wat begeleiding en individuele opvolging voorzien. Tijdens de opleiding wordt er op interactieve wijze vorminggeboden. Er wordt in groep gewerkt aan de Nederlandse taalvaardigheid, gericht op de kennis die specifiek
nodig is op de werkvloer. In het onderdeel begeleiding wordt de klemtoon gelegd op de eigenheid van de deelnemers. Er wordt opnieuw in groep gewerkt rond een aantal thema's die eerder persoonsgericht zijn. Cultuurverschillen,
attitudes, communicatieve en sociale vaardigheden zijn hier enkele voorbeelden van', verduidelijkt De fauw. 'En dit wordt tenslotte aangevuld met individuele gesprekken met de deelnemers en hun omkadering op de werkplek. Zo wordt er niet alleen gewerkt aan de competentieverhoging van de persoon zelf, er wordt ook gewerkt aan de werkomgeving en de cursisten op de werkvloer.'
Voor het opleidings- en begeleidingsluik kon het OCMW rekenen op de vzw Mentor als partner en op centen uit het Europees Sociaal Fonds.

Vervolg


'Vanuit de positieve ervaringen met dit eerste project, werd besloten om een nieuw project in te dienen. Dat werd ondertussen al goedgekeurd en start eind april. De Sociale Dienst is al begonnen met de screening van de deelnemers', besluit Dirk De fauw.

(FN-Meegedeeld-OCMW)

FN
Meer over Onderwijs    Andere Culturen    Politiek    CD&V    Dirk De Fauw    Sociaal    Welzijn    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag