Nieuws uit de Brugse regio

Laatste bochten rond Klein Appelmoes gerond?


Audio Reportage

Laatste bochten rond Klein Appelmoes gerond?
Brugge, vrijdag 28/3/2014. Na de gemeenteraad van afgelopen dinsdag lijkt het erop dat de laatste politieke bochten rond de toekomst van het groengebied Klein Appelmoes vlak bij het natuurgebied Gemene Weidebeek gerond zijn.

De bochten

Waren vijf jaar geleden CD&V, sp.a, N-VA en Open VLD in de toenmalige Brugse meerderheid en oppositiepartij Groen vrijwel unaniem voor waren en enkele wat lokale gemeenteraadsleden uit de buurt zich onthielden samen met Vlaams Belang uit protest tegen het mogelijke aansnijden van het gebied, dat toen nog als woonuitbreidingszone op de kaart stond, dinsdagavond bleek geen enkele partij van toen nog voor dat standpunt koos. En er werd in de meest hypocriete bewoordingen gedaan alsof de geschiedenis daarmee zo uitgewist worden. Gelukkig zijn er nog de opnames. Da's dan weer het leuke aan het gedocumenteerde geheugen van De Stadsomroep.

Hypocrisie alom

Schepen voor Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V) dinsdagavond: 'U weet dat wij graag met de stad Brugge het gebied Klein Appelmoes groen willen houden, dus... vraag ik nu negatief advies uit te brengen ...op de vraag van twee projectontwikkelaars, die daar graag zouden willen ontwikkelen...' Een schril contrast met de woorden van burgemeester Patrick Moenaert die 5 jaar geleden vroeg de rangen te sluiten: 'vandaar dat ik toch vraag, als we straks de stemming vragen, om daar – te weten dat we hier niet met de natte vinger werken, 't is daar wel een beetje nat maar, maar dat dit goed bekeken en beredeneerd is', verwijzend naar een studie die toen inderhaast was opgemaakt om tegen beter weten in aan te geven dat er geen waterproblemen zouden zijn in het betrokken gebied. En toen kwam dinsdagavond gemeenteraadslid Hugo De Bondt (N-VA) op die bocht wijzen: 'Ook de huidige schepen voor Ruimtelijke Ordening Franky Demon, een overtuigd voorstander van bebouwing op Klein Appelmoes in de vorige legislatuur maakte toen een bocht van 180 graden en ontpopte zich tot notoir tegenstander van bebouwing in het gebied: hypocrisie ten top!,' stelde De Bondt, daarbij wijselijk vergetende dat zijn partijgenoot en schepen Jean-Marie Bogaert ook voor diezelfde woonuitbreidingsplannen stemde, toen hij in de meerderheid zat. Sammy Roelant van Groen was dan weer 'blij vast te stellen dat we hier vanavond wellicht unanimiteit zullen bereiken, over een dossier waar we X aantal jaren met Groen toch bijna alleen rond stonden. Da's leuk aan Groen zijn, dat je altijd gelijk krijgt op termijn, ik vindt dat aangenaam om vast te stellen...', maar ook hij doet de waarheid onrecht aan want zelfs Groen was destijds voor de woningen, veeleer dan voor het groen op Klein Appelmoes. Toenmalig gemeenteraadslid Rita Brauwers voor Groen zei in 2009 letterlijk: 'Wij willen hier toch wel eens zeggen dat er in deze voor het eerst een engagement is van de stad, rond het bouwen van een aantal sociale woningen. Wij kunnen dat alleen maar toejuichen en ik kan alleen maar vragen dat er snel werk van zal gemaakt worden. Als we allemaal wat plaats maken, heeft iedereen een dak boven zijn hoofd.' Mercedes Van Volcem (Open VLD) stelde dinsdag vast 'dat het een punt uit ons partijprogramma was om Klein Appelmoes groen te houden.' Inderdaad, nu wel, maar in 2009 vroeg ze als schepen 'het engagement te ondersteunen om de sociale koopwoningen en sociale woningen te realiseren, want feitelijk moeten we blij zijn dat we als stad nog woninguitbreidingsgebieden te bekomen,... voor betaalbare woningen... met het oog op de vergrijzing … en om gezinnen in Brugge te houden, omdat de werkende bevolking ook voor welvaart zorgt... ' De schepen werd daar toen ook fervent in gevolgd door gemeenteraadslid Jean-Marie De Plancke...

1 partij tegen ontwikkeling Klein Appelmoes sinds 2009

Er was overigens maar een partij tegen de ontwikkeling van Klein Appelmoes voor woningbouw in 2009. Ere wie ere toekomt: het was Agnes Bruyninckx van Vlaams belang die namens haar unanieme partij in 2009 al vermoedde 'dat er meer aan de hand is dan een een paar plassen, als je met een bootje kan rond varen.'

Kar definitief gekeerd?

De bochten die veel weg hebben van slalomwerk in Sotchi zijn dus gemaakt. Op één partij na hebben ze allemaal hun kar gekeerd, maar als je ze nu mag geloven zijn ze er allemaal altijd voor geweest.Voor dat groengebied dat eigenlijk bijna niemand wilde, maar ze werden er toe gedwongen door een lokaal actiecomité dat naar de Raad Van State stapte en daar gelijk haalde. De gemeenteraad kon niet meer anders dan die te volgen, want anders gaan ze af als een gieter, zeker vlak voor nieuwe verkiezingen.
Hopelijk, want in de politiek is niets zeker, zoveel is hiermee duidelijk, blijven nu alle partijen hun huidige standpunt getrouw, en zullen zij ook verdere stappen ondernemen, om de grond van Klein Appelmoes zelf in handen te krijgen, om ze definitief te vrijwaren en als groene zone. Zoniet: woorden uit de mond van politici zijn vaak nauwelijks meer dan lucht.

(FN-Eigen Berichtgeving)
Meer over Economie    Ruimtelijke Ordening    Milieu    Actie    Politiek    CD&V    N-VA    Groen    Vlaams Belang    Open VLD    Patrick Moenaert    Mercedes Van Volcem    Jean-Marie De Plancke    Sammy Roelant    Franky Demon    Verkiezingen    Assebroek    Verenigingen    Hugo De Bondt    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag