Nieuws uit de Brugse regio

Vernietigend rapport over Brugs personeelsbeleid


Audio Reportage


Volledige ongemonteerde "live" audio

Vernietigend rapport over Brugs personeelsbeleid
Brugge, dinsdag 25/2/2014. Gemeenteraadslid Mercedes Van Volcem (Open Vld) deed de voorbije week per toeval een ontdekking in haar wekelijkse check van de dossiers van het schepencollege. Een waarschijnlijk alleen als interne nota bedoeld document van de nieuwe adjunct-stadssecretaris, Colin Beheydt, 'wees immers op veel ongenoegen over het bestuur van burgemeester Renaat Landuyt en zijn sp.a/CD&V college en op gebrekkige communicatie met de Brugse stadsdiensten.' aldus Van Volcem. Ze eiste in de gemeenteraad dat dat het stadsbestuur de gebreken op vlak van communicatie, huisvesting en efficiŽntie snel aanpakt: 'Landuyt moet hervormen en tegelijk duidelijk communiceren met het personeel. Het kan niet dat personeel dat examens deed, daarover geen feedback krijgt. Blindelings overal mensen in pensioen niet vervangen is ook niet verstandig.' stelt ze.

Stevige kritiek

'Het volstaat niet om de diensten te moderniseren met de aankoop van informaticamateriaal. De werkplekken, de wijze van samenwerking tussen de diensten, de omgang met ons personeel en de uitstraling naar de burger zijn cruciaal voor een goede waardering van de stadsdiensten door de Bruggeling.'† stelt Van Volcem, verwijzend naar de nota. 'Er is ontevredenheid bij het personeel over onder andere de examens die moeten leiden tot een vaste benoeming. 'Heel wat jonge mensen namen deel aan dat examen einde vorige legislatuur maar krijgen nog steeds geen perspectief. Op dit moment wordt geen enkele vervanging gedaan van mensen die in pensioen gaat, maar op sommige diensten is dat onhoudbaar, gezien de grote vergrijzingsgraad. Er is ook te weinig prestatiebeoordeling, wat getuigt van een gebrek aan waardering voor onze hardwerkende personeelsleden. Landuyt laat die mensen allemaal in de kou.'

Over de hele lijn

'Bij alle echelons van de stad ervaart men een gebrek aan communicatie, zowel intern als naar de burger toe. Ook al zijn zaken nog onduidelijk of hangende, toch is een gepaste communicatie aangewezen.† Heel wat bedrijven en ook overheden, communiceren via online platforms met de burger of klant over de stand van zaken van hun dossiers. Anno 2014 mag Brugge niet achterop hinken.'

Huisvesting

'Het feit dat Detailvele diensten nog in oudere gebouwen gehuisvest zijn zorgt ook niet voor een optimale werkomstandigheden,' stelt Van Volcem. 'Er is momenteel een enorme versnippering van de diensten, wat de efficiŽntie en communicatie allesbehalve bevordert. Het is bovendien onduidelijk wat de burgemDetaileesteren het stadsbestuur willen. Staat Landuyt bijvoorbeeld nog wel achter het idee voor een centraal stadskantoor?'

Positief benaderen

Van Volcem vroeg zich achteraf ook af of Guy Rogisart, fractievoorzitter van CD&V wel dezelfde nota van de nieuwe adjunct stadssecretaris had gelezen, want hij stelde: 'Wat ons enorm aanspreekt is zijn enthousiasme en wil om verandering te brengen in de stadsorganisatie. De dynamiek is goed en moeten we verder zetten... Er is immers een politieke verandering in ons besturen en dit kent zijn gevolgen. Bovendien zijn er belangrijke uitdagingen naar de toekomst die we moeten aanpakken en die van de politiek vraagt om moedige beslissingen te nemen. Ik denk onder andere aan de financiŽle uitdagingen waarmee alle overheden worden geconfronteerd... Ik heb ...gezocht in de tekst naar positieve evaluatie en heb ze gevonden:ze stonden wel in de marge maar de nota heeft het bijvoorbeeld over het groot potentieel dat binnen korps aanwezig is en de fierheid die er bij heel wat medewerkers is. Als dit geen troeven zijn. We zijn ervan overtuigd dat er heel wat sterke en goede elementen aanwezig zijn die we moeten meenemen in dit dossier. Wij werken graag ook met een positieve dynamiek. Ik stel ook vast dat de nota niet volledig is. In het reportageluik vinden we immers geen enkel woord terug van wat onze klanten denken rond onze dienstverlening. Als we een nieuwe organisatie willen uittekenen moeten we toch ook hun mening weten en kennen. Het ware goed dat we in het verdere plan van aanpak ook die belangrijke aandeelhouder van ons bedrijf zouden interviewen en horen wat hun mening is. Ö De dingen mogen gesteld worden maar moeten komen in een juiste perspectief", aldus nog Guy Rogissart.

Oplossingenstrategie kan niet vernietigend zijn

Ook Pascal Ennaert (sp.a) vond het rapport, met een 'oplijsting van pijnpunten' niet vernietigend, omdat het rapport het startpunt is voor 'een oplossingenstrategie en ik begrijp niet niet hoe een oplossingenstrategie vernietigend zou kunnen zijn. Integendeel: je stelt een traject voor de toekomst op. En dat was de bedoeling van het college en de adjunct stadssecretaris'... 'De nota is zeer gecondenseerd. Dat was ook de opdracht. Men had even goed een zeer uitgebreide meer evenwichtiger nota kunnen vragen, en het evenwicht met alle dingen die goed verlopen in de schaal kunnen leggen. Men heeft gekozen voor een duidelijke nota met daarin wat loopt er fout en wat kunnen we daar aan veranderen... En de oppositie moet ook eerlijk zijn: deze nota gaat niet alleen over het huidige bestuur, maar blijkt terug op de stadsadministratie van de voorbije jaren... '

Wordt vervolgd

Burgemeester Renaat Landuyt (sp.a) keek voor het antwoord (foto) naar zijn schepen voor personeelskwesties, Jos Demarest (CD&V) die de spreekwoordelijke kastanjes uit het vuur mocht halen. Hij wees op het feit dat er "eerst een stuurgroep bijeen komt en er overleg met onder meer de vakbonden moet komen", alvorens het stadsbestuur de nota in een volgende gemeenteraad ten gronde wil bespreken. 'Wel belangrijk is vast te stellen met welke openheid we in dit dossier te werk gaan...'

Live audio

In de volledige uitzending van de interpellatie hoort u ook oud schepen van personeelszaken Charlotte Storme (Groen) Van Volcem op heel wat punten bijtreden, Ann Minne (N-VA)die het rapport als vernietigend bestempelt net als Alain Quataert (VB) die vaststelt dat Brugge terug keert naar "praktijken uit de tijd van Michel Van Maele en Frank Van Acker".

(FN-Eigen Berichtgeving/Foto: FN)
Meer over Tewerkstelling    Politiek    CD&V    Groen    Vlaams Belang    Open VLD    sp.a    Mercedes Van Volcem    Jos Demarest    Renaat Landuyt    Ann Soete    Charlotte Storme    Alain Quataert    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag