Nieuws uit de Brugse regio

Werken aan A11 van Blauwe Toren naar Westkapelle starten

Werken aan A11 van Blauwe Toren naar Westkapelle starten
Brugge, vrijdag 21/2/2014. Op zaterdag 22 maart wordt de eerste spadesteek gegeven voor de aanleg van een belangrijke schakel in het verkeersnetwerk in West-Vlaanderen: de A11. Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits vandaag bekend gemaakt. Deze 12-km lange nieuwe autosnelweg vormt het ontbrekende puzzelstuk tussen de expressweg N31 aan de Blauwe Toren en de N49 in Knokke-Heist. De weg moet een betere mobiliteit om en rond het polder- en het havengebied van Zeebrugge verzekeren en een boost voor de haven van Zeebrugge en het toerisme aan de Oostkust zegt Crevits. Dewerken gaan 42 maanden duren: in het najaar van 2017 moet de snelweg die de belastingsbetaler 674 miljoen euro gaat kosten volledig klaar zijn.

Haven ontsluiten

Momenteel rijdt heel wat verkeer van en naar de haven van Zeebrugge langs de Havenrandweg-Zuid en de Dudzelestraat. Deze gewestweg met maar één rijstrook in elke rijrichting is uiteraard niet geschikt voor al dat zwaar verkeer en met de komst van de A11 wordt het havenverkeer dus gescheiden van het lokale verkeer. Voor de ruimere ontwikkeling van de industriële activiteiten ten noorden rond de Blauwe Toren, de haven van Zeebrugge en de lokale bedrijven is de weg dus vitaal en misschien wordt ze dat straks ook voor twee voetbalstadions. Naast de aanleg van de A11 zelf zullen ook de lokale wegen verbeterd en extra fietspaden aangelegd. 'AWV voert al deze werken uit met respect voor het open polderlandschap', stelt Crevits diplomatisch.

18 werfzones

In minder dan vier jaar tijd worden een heel aantal constructies gebouwd, gespreid over 18 zones tussen het bedrijventerrein De Blauwe Toren en de Natiënlaan (N49) in Westkapelle. Over een afstand van 12 km komt er een nieuwe tweevaksweg met het statuut van een snelweg met 4 aansluitingscomplexen: in Brugge worden aansluitingen gebouwd met de N31 en de verbindingsweg met de Zeehaven (N350). De verbinding met het bedrijventerrein De Blauwe Toren wordt heraangelegd. In Knokke-Heist wordt de A11 aangesloten met de N49 in Westkapelle.
De A11 kruist ook meerdere spoorlijnen, het Boudewijnkanaal, het Leopold- en Schipdonkkanaal, de Heistlaan, de N376 en de N374. Voor elk van deze 'kruispunten' werd een oplossing gezocht en gevonden. Over de spoorlijn Brugge-Zeebrugge wordt een viaduct gebouwd. Over de kanalen worden bruggen aangelegd. De gewestwegen N376 en N374 worden ondertunneld. De Heistlaan wordt onder de A11 heen geleid. Havenverkeer beschikt over een nieuwe, bijkomende parallelweg.

Lokale wegennet verbeteren

De A11 zal heel wat doorgaand verkeer uit de woonkernen van Westkapelle en Dudzele bannen. Om de weg geen barrière te laten vormen voor lokaal verkeer, worden tegelijkertijd nieuwe ontsluitingswegen aangelegd. Deze ingrepen geven bewoners en landbouwers de nodige mobiliteitskansen. De Stationsweg in Dudzele krijgt een tunnel onder de A11 en de spoorlijn. De lokale weg naar Heist krijgt een nieuwe brug over het Leopold- en Schipdonkkanaal en de Heistlaan wordt deels heraangelegd. In Westkapelle krijgt de N49 een onderdoorgang om de Oude Sabsweg en de Roden Ossenstraat met elkaar te verbinden. Er komt ook een nieuwe parallelweg naast de N49. Zo kunnen autobestuurders, landbouwers en fietsers zich op een veilige en aangename manier verplaatsen tussen de verschillende polderdorpen.

Fietsverbindingen

Na de werken beschikken fietsers ook over 15 km nieuw fietspaden. Deze extra voorzieningen maken het fietsers gemakkelijk om van het ene polderdorp naar het andere te rijden, zonder dat de nieuwe snelweg een barrière vormt.

Minder hinder maatregelen

Gedurende de werkzaamheden blijven de hoofdwegen zo veel mogelijk beschikbaar. De N31, N49, N300 en N350 blijven steeds open. Tijdens de bouw van tunnels zullen de N376 en N374 tijdelijk afgesloten zijn maar nooit gelijktijdig. Er wordt in een omleiding voorzien. Zo blijft de bereikbaarheid verzekerd, ook tijdens de werken. Alle bedrijventerreinen, woonzones en landbouwpercelen blijven toegankelijk met minimale omrijafstanden. Verder blijft het werfverkeer zo veel mogelijk uit woonbuurten.
Soms zullen bestaande rijstroken worden versmald. Het aantal rijstroken verminderen is een maatregel die zo weinig mogelijk wordt toegepast.
Een efficiënte werfplanning moet de hinder tot een minimum beperken.

(FN-Meegedeeld-HC)
Meer op www.A11verbindt.be
De volledige fotoreportage vindt U hier...
Meer over Economie    Haven    Verkeer    Milieu    Brugs Ommeland    Mobiliteit    Politiek    CD&V    Toerisme    Zeebrugge    Lissewege    Zwankendamme    Dudzele    Sint-Pieters    Ondernemen    Hilde Crevits    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag