Nieuws uit de Brugse regio

Heraanleg Witte-Beerstraat en Legeweg, tussen Witte-Beerstraat en Lange Vesting


Brugge, dinsdag 7/1/2014. De Witte-Beerstraat en een gedeelte van de Legeweg worden vernieuwd. Beide straten maken deel uit van een rioleringsproject waar ook nog de Lange Vesting, de Peter Benoitlaan, de Hans Memlinglaan, de Sint-Jansdreef, Leemputten en een gedeelte van de Jan Breydellaan in vervat zitten.
In dit bericht vindt u ook informatie over de herinrichting van het Kennedypark op de hoek van de Jan Breydellaan en Lange Vesting.

Op 21 mei jl. werd in zaal De Ark van het Sint-Lodewijkscollege in Sint-Andries een voorstel voor de heraanleg met de bewoners besproken. Ondertussen werd dit voorstel aangepast op basis van de reacties van de inspraakvergadering, keurde de Gemeenteraad dit ontwerp goed in zitting van 17 december a.s. en wordt er nu via een openbare aanbesteding, een aannemer aangeduid om de heraanleg uit te voeren.

Voorstel heraanleg Witte-Beerstraat
-riolering: wordt vernieuwd (gemengd stelsel)
-nutsleidingen (gas, water, elektriciteit, telefoon, …): alle leidingen worden nagezien en aangepast waar nodig
-rijweg:
- nieuwe rijweg in asfalt
- versmalde rijweg: van 7 meter naar 4,74 meter
- insnoering inrit Witte-Beerstraat aan de Gistelse Steenweg en ook aan de Legeweg door voetpaduitstulpingen
- behoud beperkt eenrichtingsverkeer richting Legeweg (auto's in twee richtingen en fietsers in beide richtingen)
Fietsverkeer
- fietspad Gistelse Steenweg ter hoogte van de Witte-Beerstraat krijgt nieuwe laag rode asfalt
- aanzet fietssuggestiestrook aan hoek met Legeweg in rode asfalt
- op de aansluiting van de Witte-Beerstraat met de Gistelse Steenweg, aan huisnummer 60, komt er een verhoogd fietspad, duidelijk afgescheiden van de rijweg met boordstenen als bescherming voor de fietsers en om de aanwezigheid van het fietspad te accentueren. Een fietssuggestiestrook aan huisnummer 1 kondigt de aanwezigheid van het verhoogd fietspad aan.

Parkeren:

- parkeerstrook aan de pare kant van de straat in kasseien
- 1,90 meter breed

Trottoir:

- nieuw trottoir aan beide zijden van de straat
- in grijze betonstraatstenen
- 1,54 meter breed aan de pare kant en 1,76 meter breed aan de onpare kant
- paaltjes aan de hoek van het trottoir aan nummer 58 Gistelse Steenweg om de voetgangers te beschermen

Voorstel heraanleg Legeweg, tussen de Witte-Beerstraat en de Lange Vesting
-riolering: wordt vernieuwd (gescheiden stelsel)
-nutsleidingen (gas, water, elektriciteit, telefoon, …): alle leidingen worden aangepast en nagezien waar nodig
-rijweg: nieuwe rijweg in asfalt
Parkeren onpare kant:
- maken van een parkeerzone, buiten de rijweg in kasseien, tussen de spoorwegbrug en het nummer 45
- parkeren mag ook op de rijweg tussen de spoorwegbrug en de Lange Vesting
Parkeren pare kant:
- parkeerzone in kasseien aan de nummers 4 – 6
- parkeerzone in kasseien aan de nummers 14 – 18
- parkeerzone in kasseien aan weerszijden van de inrit naar het garagecomplex en
aan nummer 24
- parkeerzone in kasseien tussen de spoorwegbrug en de Hoge Lane (de inrit naar het garagecomplex wordt afgesloten kant Legeweg waardoor deze doorlopende parkeerzone kan gerealiseerd worden)

Trottoir: nieuwe trottoirs aan beide zijden van de straat in grijze betonstraatstenen

Groen:
- er zijn twee groenstroken voorzien op de aansluiting van de Legeweg op de Lange Vesting
- bomen: 'Prunus Umineko' (deze boom heeft een zuilvormige kroon en bereikt een maximale hoogte van ongeveer 6 meter. In het voorjaar verschijnen witte bloemen. In de herfst krijgt het blad een mooie oranje tot roodpaarse herfstkleur. De boom draagt geen vruchten.
- begroeiing plantvakken: bodembedekkende heesters/vaste planten

Garagecomplex:
- de ingang naar het garagecomplex kant Legeweg wordt afgesloten zodat dit complex enkel bereikbaar is via de Hoge Lane
- vσσr de ingang garagecomplex Legeweg komen fietsenstallingen

Wanneer starten de werkzaamheden ?
Eerst verschijnen de nutsmaatschappijen op de werf om hun leidingen te vernieuwen. Daarna worden de rioleringen aangepakt, gevolgd door de heraanleg.
De exacte datum staat nog niet vast voor deze werkzaamheden, maar deze zullen voor de Witte-Beerstraat en de Legeweg vermoedelijk een aanvang nemen in het voorjaar van 2015.

Plan
U kunt het plan inkijken in
-de Communicatiedienst, Burg 11, 8000 Brugge - t 050 44 80 00. Open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 18.00 uur.
Op zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur (niet in juli en augustus).
-de gemeenteafdeling van Sint-Andries, Gistelse Steenweg 524, 8200 Sint-Andries – open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur, op dinsdag van 14.00 tot 18.00 uur, op woensdagnamiddag van 14.00 tot 16.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 11.45 uur.
-via de website van de Stad Brugge: ga naar www.brugge.be> bestuur en beleid> plannen openbare werken> Sint-Andries of naar www.brugge.be/plannen

(FN-Meegedeeld-Brugge)

FN
Meer op www.brugge.be/plannen
Meer over Verkeer    Mobiliteit    Sint-Andries    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag