Nieuws uit de Brugse regio

Gemeenteraad: wat wordt de rol van een Stategische Cel van de stad?


Audio Reportage

Gemeenteraad: wat wordt de rol van een Stategische Cel van de stad?
Brugge, dinsdag 17/12/2013. De stad Brugge gaat een 'strategische cel' oprichten. Dat bleek tijdens de gemeenteraad dinsdagavond.
De oprichting volgt eigenlijk op een aanbeveling van de visitatiecommissie van het Stedenfonds aan Brugge, in 2011. Die stelde toen dat 'het stadsbestuur de kans moet aangrijpen om zich de komende jaren verder te ontwikkelen op het vlak van strategische organisatie en oriŽntatie... De visitatiecommissie adviseert het stadsbestuur om ook meer aandacht te besteden aan de strategische onderbouw van de beleidsvoering.'

Hoogtijd

Gemeenteraadslid Geert Van Tieghem (N-VA) vond dat het dus hoogtijd werd dat dit advies werd omgezet in daden en had enkele pertinente vragen: 'Waarom schiet men pas 2,5 jaar in gang met het oprichten van een dergelijke strategische cel, een absolute leemte in de stad? Wat houdt/hield ons tegen? Die strategische planning is trouwens net hetgeen we nu ruim 1 jaar na de verkiezingen in Brugge op beleidsmatig vlak ontberen. We missen actueel de strategische daadkracht en een coherente langetermijnstrategie. Het is allemaal koffiedik kijken wat de pelikaan brengen zal...' stelde Van Tieghem, die ook wilde wel weten 'Welke specifieke rol deze strategische cel volgens het beleid moet vervullen ? Haalt men hiervoor inspiratie bij andere steden? Wat zal de relatie zijn met het managementteam? En wie zal participeren in deze strategische cel? Wie zijn de leden? Wordt het OCMW hierbij betrokken? Wanneer wordt deze strategische cel operationeel?'

Laconiek antwoord

Burgemeester Renaat Landuyt (sp.a/foto) begon zijn antwoord laconiek met de uitlating 'indien we een strategische cel zouden hebben gehad, zouden we veel vlugger een strategische cel kunnen opgericht hebben... Bij het opstellen van een nieuwe structuur moeten wij antwoorden hebben op vragen. We moeten hierbij op een rustige, grondige wijze werken, inderdaad, door te vergelijken met wat men elders doet. We laten ons op dit punt zeker niet opjagen: we hebben eerst de begroting opgesteld en de meerjarenplanning, en nu zijn we systematisch aan het kijken hoe we tot dit nieuwe orgaan kunnen komen. De bedoeling is een betere cijfermatige ondersteuning te kunnen geven, binnen de budgettaire beperkingen. Een stukje vaste structuur, een stukje losse elementen: u zult nog versteld staan van we we gaan voorleggen,' voorspelde Landuyt.

Geert Van Tieghem had door dat hij 'met dit antwoord dat er geen is' (weeral) met een kluitje in het riet was gestuurd...

(FN-Eigen Berichtgeving)

FN
Meer over Concert    Politiek    N-VA    sp.a    Renaat Landuyt    Geert Van Tieghem    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag