Nieuws uit de Brugse regio

Alain Quataert over Brugse coalitie: cynisch en ongeloofwaardig


Audio Reportage


Brugge, woensdag 27/11/2013. Ook Alain Quataert (Vlaams Belang) boog zich dinsdagavond, tijdens de langste Brugse gemeenteraadszitting van het jaar, over het budget van de stad voor 2014 én de meerjarenbegroting tot 2019. Hij herinnerde zich nog verkiezingsdebatten waarin kandidaat-burgemeesters geen belastingen zouden verhogen ondanks de gekende moeilijke financiële situatie van de steden en gemeenten. 'De geloofwaardigheid van dergelijke kiesbeloftes kunnen we hier vaststellen: een urenlange tsunami aan belastingsverhogingen, oude en nieuwe taksen en retributies... En Brugge, de oase in de woestijn, zou als enige stad in Vlaanderen ontsnappen aan de afbouw van het personeelsbestand. In het meerjarenplan ...staat dat er 243 jobs geschrapt worden bij de stad. Kan het nog cynischer en vooral : kan deze coalitie nog ongeloofwaardiger worden dan ze nu al is ?'

(FN-Eigen Berichtgeving)

Originele tekst

Wij zijn altijd principieel en consequent in onze standpunten en gaan er prat op dat wij zowel voor als na de verkiezingen hetzelfde verhaal verkondigen, getrouw aan ons partijprogramma. Wie na de verkiezingen andere taal spreekt dan ervoor, wie na de verkiezingen het tegenoverstelde doet van wat hij voor de verkiezingen beloofd heeft, die verliest in onze ogen alle geloofwaardigheid.
Ik herinner me nog heel goed een aantal verkiezingsdebatten van september-oktober 2012, waarin meermaals aan de kandidaat-burgemeesters gevraagd werd of zij als burgemeester de belastingen zouden verhogen, gezien de gekende moeilijke financiële situatie van de steden en gemeenten. Het antwoord van de kandidaat-burgemeesters was telkens een krachtig en oorverdovend 'neen !'. De geloofwaardigheid van dergelijke kiesbeloftes van bepaalde kandidaat-burgemeesters hebben we in de gemeenteraad van gisteren kunnen vaststellen, tijdens de urenlange tsunami aan belastingsverhogingen, oude en nieuwe taksen en retributies die we over ons heen kregen.
De werkgelegenheid dan. Brugge, de oase in de woestijn, die als enige stad in Vlaanderen zou ontsnappen aan de afbouw van het personeelsbestand. Terwijl in alle gemeenteraden van Vlaanderen gediscussieerd zou worden over het aantal te schrappen personeelsleden, zou dat per hoge uitzondering in Brugge niet nodig zijn, zo groot was onze luxesituatie. En wat lezen wat dan, eerst enkele dagen nadat de nieuwe coalities van start gegaan zijn ? Dat de contracten van 50 personeelsleden van de Brugse woon- en zorgcentra niet verlengd zouden worden. Wat lezen we vandaag in de kranten, uitgerekend op de dag dat we verondersteld worden dit meerjarenplan goed te keuren ? Dat er 243 jobs geschrapt worden bij de stad. Kan het nog cynischer en vooral : kan deze coalitie nog ongeloofwaardiger worden dan ze nu al is ?

De conclusie is dus dat we alleen nog beleidsintenties voor waar aannemen, op het moment dat ze concreet worden. Aan uw aankondigingspolitiek verspillen wij geen tijd meer, we bekijken het wel als er iets concreets uit de bus komt. Werk dus gerust in alle stilte, zoals u al een jaar lang doet, aan één of twee nieuwe voetbalstadia. En laat iets weten als er echt nieuws is. Als er al een dossier in de maak is, leg het dan misschien ook eens voor aan de gemeenteraad, zodat wij er ook kennis van kunnen nemen. Brugge is immers meer dan Sp.a en CD&V alleen, er zijn ook nog andere verkozenen des volks die het democratisch, wettelijk of decretaal recht hebben ervan kennis te krijgen, erover te debatteren en erover te stemmen.

Wat ik wel waarheidsgetrouw kan vaststellen, elk weekend opnieuw met eigen ogen zie, dat zijn de files van aan Kinepolis, afrit Sint-Michiels dus, richting achterkant station, vervolgens richting centrum. Wanneer gaat het nu eindelijk eens lukken om het verkeer wat verder te laten afslaan, aan de Bevrijdingslaan, iets waar al zoveel jaren over gepraat en geschreven wordt, maar in de praktijk nog altijd niet gebeurt. Wanneer gaan de randparkings eindelijk aan de oorspronkelijke doelstellingen voldoen en is er nog uitzicht op een nieuwe parking aan de Bloedpunt, liefst nog dit decennium ? Of gaan sommige schepenen blijven afgeven op mensen die Brugge graag per auto willen bezoeken, zonder hen een volwaardig alternatief te bieden ?

Er is nu wel de BBC en het algemeen meerjarenplan, de sectorale plannen per schepen zijn afgeschaft. Dat is wellicht een grote opluchting voor sommige schepenen. Toch betekent dit niet noodzakelijk dat de schepenen geen beleidsvisie meer nodig hebben. Er is bijvoorbeeld een nieuwe schepenfunctie gecreëerd, waarbij één en dezelfde persoon een groot masterplan voor Zeebrugge-Bad mag opstellen en het dierenwelzijn verbeteren. Wanneer vernemen we daar eens iets over, mevrouw Hoste ?

Op financieel vlak ziet de toekomst er volgens ons niet zo goed uit, vooral niet omdat de buitengewone reservefondsen slinken als sneeuw voor de zon en vervangen worden door leningen. Er komt ook een Toekomstfonds, wat dat ook moge zijn. Het doet verdacht veel denken aan het Zilverfonds, dat ooit bedacht werd aan de Zeehaven van Oostende en dat pretendeerde de toekomst van de pensioenen veilig te stellen. Een fonds dat recent in Knack omschreven werd als 'het grootste budgettaire bedrog uit de vaderlandse geschiedenis'. Ik hoop voor alle Bruggelingen dat het Toekomstfonds daar niet op geïnspireerd is.

FN
Meer over Economie    Politiek    Vlaams Belang    Alain Quataert    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag