Nieuws uit de Brugse regio

Brugge niet te vinden voor fietsers die door het rode licht rijden


Audio Reportage

Brugge niet te vinden voor fietsers die door het rode licht rijden
Brugge, dinsdag 26/11/2013. Sinds februari van dit jaar laat de federale wetgeving toe dat fietsers door een rood licht rijden als ze rechts afdraaien of rechtdoor rijden en er is daarvoor een nieuw verkeersbord B22 of B23 bedacht. Gemeenteraadslid Sammy Roelant van Groen vroeg in de gemeenteraad of het stadsbestuur om ook in Brugge op een aantal kruispunten fietsers toe wil staan door het rood licht te rijden.

Zonder gevaar?

'In heel veel gevallen kan dit gevaarloos en zonder hinder voor voetgangers of andere weggebruikers gebeuren.' vindt Sammy Roelant. 'Een aantal suggesties die we met Groen Brugge nu reeds willen overmaken aan het bestuur zijn ondermeer verschillende kruispunten op de Maalsesteenweg, waar weinig voetgangers komen, zoals bijvoorbeeld het kruispunt Maalsesteeweg-Prins Leopoldstraat en Maalsesteenweg-Schaakstraat, maar bijvoorbeeld ook de Blankenbergsesteenweg kruising met ter Kolvestraat of de oprit op de Buiten Komvest vanuit de Dampoortstraat en de kruising Buiten Komvest en Noorweegse Kaai.' zo suggereerde Sammy Roelant ' Ook een aantal kruispunten op de binnenring, bijvoorbeeld Gulden Vlieslaan met de Ezelstraat, kunnen eventueel in aanmerking komen.'

Geen beet

Schepen voor Mobiliteit Annick Lambrecht (sp.a) reageerde koeltjes op het voorstel dat ook de steun van de Fietsersbond geniet. "Brugge is geen minnaar van het toelaten van het fietsen door rood licht... De toelating geven om door het rode te licht te rijden maakt geen deel uit van de verkeerstradities in BelgiŽ, aangezien wij het rode licht beschouwen als een absolute verplichting om te stoppen.
Voor fietsers, van alle leeftijden maar ik denk in het bijzonder aan onze schoolgaande jeugd, kan het risicovol zijn om deze nieuwe regel toe te passen op de daarvoor voorziene kruispunten daar deze regel voor onnodige verkeersverwarring zal zorgen,' eei Lambrecht. "Als er al 1 iets is wat ik als Mobiliteitsschepen wil vermijden dan is het wel verwarring omtrent regels in ons verkeer."

Niet relevant

'Op het Brugse grondgebied zijn er theoretisch slechts vijf kruispunten waar het verkeer wordt geregeld met verkeerslichten die gelegen zijn op gemeentewegen en waar het Stadsbestuur dus bevoegdheid bezit,' stelde de schepen verder. 'De andere kruispunten op het Brugse grondgebied vallen onder de bevoegdheid van het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling West-Vlaanderen en de Vlaamse overheid heeft in 2012 reeds beslist om, op Vlaamse gewestwegen geen borden B22of B23 te plaatsen.† Zij zijn eerder voorstander om fietspaden via een speciale afslagstrook te laten aansluiten op elkaar in plaats van fietsers het rode licht te laten negeren.
Het College sluit zich bij die visie aan en zal dus geen initiatieven nemen,' besloot Annick Lambrecht.

De regeling komt er wat Brugge betreft dus niet, ook al niet omdat er maar 5 kruispunten met verkeerslichten zijn in Brugge waarvoor de stad bevoegd is. En Vlaanderen wil de maatregel al helemaal niet.

(FN-Eigen Berichtgeving)
Meer over Verkeer    Mobiliteit    Politiek    Groen    sp.a    Sammy Roelant    Annick Lambrecht    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag