Nieuws uit de Brugse regio

vzw Samenhuizen: Brugge moet samen wonen omarmen


Audio Reportage

vzw Samenhuizen: Brugge moet samen wonen omarmen
Brugge, donderdag 7/11/2013. De nieuw opgerichte vzw Samenhuizen Brugge hoopt Brugge en de Bruggelingen te kunnen warm maken voor verschillende vormen van gemeenschappelijk wonen. Het stadsbestuur lijkt al overstag te zijn gegaan en nu is de vrijwilligersorganisatie gestart met een campagne naar het grote publiek toe, om alle vormen van gemeenschappelijk wonen te promoten in Brugge en de ruime regio er rond.

Vele vormen, voor jong en oud

'Gemeenschappelijk wonen kent vele vormen zoals zoals cohousing, tuindelen, kangoeroewonen, woongemeenschappen...' legt Pieter Mathys van Samenhuizen Brugge vzw uit. 'Wij willen van de Werelderfgoedstad Brugge ook de Wereldtoekomststad maken, door mensen te ondersteunen in hun engagementen voor gemeenschappelijk wonen en eigenaars van gronden en panden motiveren om hun eigendom te koop aan te bieden aan geļnteresseerden in gemeenschappelijk wonen. Daarnaast wil zij het lokale en provinciale beleid stimuleren om ondersteunende maatregelen te nemen.'

Voor wie?

Iedereen die op zoek is naar een duurzame vorm van wonen, waarbij respect voor elkaar, de omgeving en het milieu hand in hand gaan kan bij de vzw terecht: jong en oud dus. De vereniging doet ook een oproep naar eigenaars, architecten, stedenbouwkundigen, projectontwikkelaars en politici die vanuit een professionele hoek gemeenschappelijke woonvormenwensen te ondersteunen.

Wat?

Gemeenschappelijk wonen is de verzamelterm van woonvormen waarbij verschillende personen of gezinnen ruimtes en materiaal met elkaar delen, met een duidelijk sociale functie. Daarbij is er een betrokkenheid van iedereen om zoveel als mogelijk in consensus samen keuzes te maken. Dat kan gaan over het delen van werkmateriaal zoals grasmachine, wasmachine, tuinhuis en zo. Maar waarom niet een tuin delen met de buren waarin kinderen samen kunnen spelen en waarin je samen met je buren groenten verbouwt?

Waarom?

'Gemeenschappelijk wonen biedt een antwoord geeft op de vervreemding in de maatschappij', vindt Pieter Mathys. 'Vandaag de dag kennen buren elkaar niet meer en is er vrij weinig gemeenschapsgevoel. We proberen het buurtgevoel van een traditionele dorpskern in steden te doen herleven, want in een project van gemeenschappelijk wonen kennen de buren elkaar wel en leeft er een sociale bewogenheid, die afwezig is in de hedendaagse woonkernen. Door participatie en overleg leren we omgaan met elkaar, met elkaars verschillen en zelfs met mogelijke conflicten.
Bovendien zijn huizen de voorbije decennia steeds groter gebouwd, maar de gezinnen worden de laatste tijd kleiner. Meerdere eenoudergezinnen kunnen gemakkelijk samen wonen en een aantal dingen samen doen waardoor de druk op de individuele ouders minder wordt.

Infoavond

Iedereen die een initiatief wilt nemen of zich langdurig wil engageren om nieuwe gezamenlijke woonprojecten op te starten of mogelijk te maken in de Brugse regio is welkom op een infoavond die Samenhuizen Brugge organiseert op 13 november. Daarin wordt uitgelegd, waarom gemeenschappelijk wonen een antwoord kan bieden op hedendaagse woonwensen van sommigen.

Woensdag 13 november 2013 om 20 uur in de Raadzaal van het provinciehuis Boeverbos (Koning Leopold III-laan 41, 8200 Brugge / Sint-Andries) 
Registratie is om organisatorische redenen noodzakelijk via www.samenhuizenbrugge.be

(FN-Eigen Berichtgeving)
Meer op www.samenhuizenbrugge.be
Meer over Economie    Jongeren    Ruimtelijke Ordening    Huisvesting    Senioren    Sociaal    Welzijn    Verenigingen    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag