Nieuws uit de Brugse regio

RUP voorgesteld: stad gaat voor betaalbaar wonen op site oud Militair Hospitaal


Audio Reportage

RUP voorgesteld: stad gaat voor betaalbaar wonen op site oud Militair Hospitaal
Brugge, maandag 4/11/2013. In het stadhuis is vanavond in een inspraak- en informatievergadering het ontwerp RUP Oud Militair Hospitaal voorgesteld. Een 25-tal belangstellenden, vooral omwonenden en ook enkele huidige gebruikers van het gebouw in de Peterseliestraat, waren opgedaagd om van communicatieambtenaar Patrick Gheysen, schepen voor Ruimtelijke Ordening Franky Demon, Korneel Morlion van de Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO) Sector Unesco en ontwerpster Marjolijn Claeys van SumResearch te horen, hoe de stad in grote lijnen de ontwikkeling van de site ziet.

Betaalbaar wonen

De plannen voorzien volgens schepen Demon in betaalbaar wonen met enkele verwante voorzieningen. Er werd gewag gemaakt van 70 tot 75 woningen, met 50 procent onbebouwd gebied, waar ruimte is voor groen, een bescheiden speelruimte voor de buurt en een toegang tot een mogelijk gedeeltelijk ondergrondse parking. De inbreng vanuit de zaal, die vragen, opmerkingen en suggesties mocht geven, was bijzonder constructief. Het plan bleek voor de omwonenden zeer haalbaar. De erfgoedverenigingen keken uit naar wat zou gebeuren met de historische bestaande bebouwing en die blijft zoals vandaag, met dien verstande dat het platte dak eventueel vervangen kan worden door een hellend dak dat meer lijkt op het oorspronkelijke dak van het hospitaal. Daarin worden een 15 tot 20 woningen gepland. De rest komt in nieuwe bebouwing, die de stad achter het huidige gebouw wil inplanten, quasi onzichtbaar vanaf de omliggende straten. De karakteristieke tuinmuren worden ook maximaal behouden. Dat voorstel kreeg van Wouter Priem van het Erfgoedforum, doorgaans een zeer kritische geest, daar waar de stad aan het erfgoed raakt, een atypisch positieve commentaar.

Blijft Pietje Pek?

Hoewel Demon zich tot nog geen definitieve uitspraken wilde doen verleiden, zei hij dat het 'absoluut de bedoeling is dat Pietje Pek zou moeten kunnen blijven op de site', hoewel daarover overleg nodig is met de toekomstige ontwikkelaar, zeer waarschijnlijk een sociale woningbouwmaatschappij.

De stad hoopt tegen eind 2014 met echte bouwplannen te kunnen starten.

(FN-Eigen Berichtgeving/Foto: FN)
Meer op www.stadsomroep.com/images/PresentatieRUPOudMilitairHospitaal.pdf
De volledige fotoreportage vindt U hier...
Meer over Economie    Ruimtelijke Ordening    Milieu    Politiek    CD&V    Franky Demon    Binnenstad    Erfgoed    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag