Nieuws uit de Brugse regio

Mercedes Van Volcem: Cactusdossier nergens heen?


Audio Reportage

Mercedes Van Volcem: Cactusdossier nergens heen?
Brugge, dinsdag 30/4/2013. In Brugge blijken leden van de oppositie in stijgende mate gestoord door het ontbreken van een duidelijk beleidsakkoord op papier, waar de meerderheid in de gemeenteraad kan op aangesproken worden. Want 'buiten de gemeenteraad houden burgemeester en schepenen her en der een aankondigDetailingspolitiek' zei Mercedes Van Volcem (Open VLD) die het spek aan bond met een lijst van 7 zaken waar ze vragen over had, waarover het college in een recent debat op uitnodiging van UNIZO uitlatingen had gedaan, uitlatingen die volgens Mercedes Van Volcem nergens op sloegen.

Waarheen en met welke centen?

Één van die thema's was de (mogelijke) toekomstige zaal voor het Cactus Muziekcentrum. Volgens Van Volcem was de oorspronkelijk voorgestelde locatie naast de Magdalenazaal, die zij destijds naar buiten toe 'loyaal verdedigde' als schepen van ruimtelijke ordening, een uitdrukkelijke keuze zonder overleg met administratie noch buren, van oud cultuurschepen Yves Roose (sp.a) en toenmalig burgemeester Patrick Moenaert (CD&V) die de kritiek van de omwonenden naast zich neer legden. Van volcem wou van burgemeester Renaat Landuyt (sp.a) weten wat de stad nu gaat doen en hoe men dat gaat betalen. De burgemeester zei te opteren voor een andere locatie, mogelijkerwijs het Kanaaleiland, maar het initiatief ligt volgens de burgemeester en de Vlaamse Regering. De repliek van Mercedes van Volcem was snedig: 'ik moest een RUP opmaken op verzoek van uw schepen van cultuur... Dat was sp.a voor u. En met u valt maar te bezien of u die zaal kan gerealiseerd zien... Ik ben benieuwd of u positief advies zult krijgen van UNESCO en de dienst Monumentenzorg en als u de grond zult kunnen verwerven van het Vlaams Gewest. En ik vroeg welke middelen u daaraan zal besteden. Het vorige bestuur had een engagement van 400,000 euro gekregen. Waarmee zult u betalen, u moet niet naast u kijken (de burgemeester keek richting schepen Boudewijn Laloo) want u zou dit na 4 maanden al zelf mogen weten...'

(FN-Eigen Berichtgeving/Foto: EC)
Meer over Concert    Evenementen    Politiek    Open VLD    sp.a    Mercedes Van Volcem    Renaat Landuyt    Verenigingen    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag